EMNER

Borgerforening stopper efter 100 år

Vigende interesse og medlemstal er skyld i foreningens opløsning

BROVST:Hvad der længe så ud som en uundgåelig konsekvens af dalende medlemstal, er nu endelig blevet realiseret. En enig generalforsamling har nemlig valgt at stemme for en opløsning af Brovst Håndværker- og Borgerforening. - Vi besluttede at opløse foreningen enstemmigt, så nu mangler vi blot at holde en ekstra generalforsamling 7. oktober, og så er det en realitet, forklarer formand og tidligere borgmester Ole Christensen. Ifølge vedtægterne skal beslutningen om at opløse foreningen godkendes på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Så fredag 7. oktober bliver sidste mulighed for at holde liv i den 100 år gamle forening. - Hvis nogen gerne vil fortsætte foreningen, må de meget gerne det, men jeg tvivler meget på, at der er nogen, der melder sig, siger Ole Christensen med en opgivende stemme. Han har længe set det her komme og mener, at det er symptomatisk for Brovst by. - Jeg ved ikke hvorfor, men Brovst har altid haft svært ved at holde sammen og bakke op om noget. Ude i de andre byer fungerer de her borgerforeninger upåklageligt, kommenterer han. På den sidste generalforsamling var det da også tydeligt, at foreningen ikke havde fordums tilslutning. - Ja, vi var kun 12 til stede, og det er da trist at konstatere. Men selv om vi har prøvet alt muligt for at få vores medlemstal op, er vi alligevel gået fra 100 medlemmer for et par år siden til under 50, fortæller den nuværende EU-parlamentariker og snart forhenværende borgerformand Ole Christensen. Han kan dog tydeligt huske tilbage på de tider, hvor borgerforeningen betød noget for lokalsamfundet. - Der var en gang, hvor vi havde vægt. Man kan for eksempel takke borgerforeningen for, at Teknisk Skole blev etableret, og Brovst Pigegarde er også barn af foreningen. Men nu er det altså så godt som sikkert, at den gamle skonnert får en sidste bredside. Det sker, når den næste generalforsamling endeligt beslutter at hive proppen ud af den synkende skude.