Borgerforening strammer protest

Går måske videre til amtet for at redde den gamle skole fra 1914

MOU:Mou Borgerforening har kørt kraftigere skyts i stilling i forsøget på at redde den gamle skole fra 1914. Foreningen har i forvejen indsendt en indsigelse mod lokalplanforslaget for det kommende ældrecenter. Men efter at udvalgsformand Iver Kjærgaard til NORDJYSKE Stiftstidende har udtalt, at man i udvalget for teknik- og miljø vil se bort fra alle protester og indvindinger, har Mou Borgerforening sendt en ny og skarpere protest til kommunen. - Vi blev godt nok lidt knotne over, at han udtaler sig så skråsikkert, allerede inden høringsfristen for lokalplanen er udløbet, siger Lone Jonasen, formand for Mou Borgerforening. Bestyrelsen har holdt møde og har altså indsendt et tillæg til den indsigelse, man allerede har afleveret. Det nye handler bl.a. om, at man vil forsøge at redde skolen ved at bruge paragrafferne i regionplanen for Nordjyllands Amt. Her har man nemlig særlige regler for, hvad der må laves om i de kirkenære omgivelser, og skolen ligger så tæt på kirken, at den er omfattet af disse bestemmelser. - Vi skal lige have undersøgt dette punkt nærmere, men vi er parate til at køre denne sag helt igennem, siger Lone Jonasen. - Vi ser det som et brud på procedurereglerne, da såvel Mou Borgerforening som de øvrige borgere, der har gjort indsigelser herefter ikke kan føle, at kommunen har ydet en seriøs behandling af sagen, uagtet der på et borgermøde 5. august på en direkte forespørgsel fra salen blev lovet en absolut seriøs sagsbehandling, hedder det i den nye skrivelse fra borgerne i Mou. - Vi blev sammen med andre, der har indsendt indsigelser indbudt til møde 28. august, hvor vi fik mulighed for at uddybe vores meninger. Vi mødte frem med åbent sind, men det viste sig hurtigt, at der ikke var plads til en dialog. Mødet handlede om, at vi skulle acceptere den plan, der var lavet. Fra kommunal side blev det gjort klart, at det var et spørgsmål om alt eller intet. Kunne lokalplanen ikke føres ud i livet som den forelå, var Mou for altid afskåret fra at få ombygget og udbygget sit plejecenter, hedder det bl.a. i den nye indsigelse. Borgerforeningen mener også, at det er en hån mod dem, at teknisk udvalg med den ene hånd vil rive en bevaringsværdig bygning ned og med den anden indstifte en pris til præmiering af smukke bygninger i kommunen. - Men når det er sagt, mener jeg også generelt, at det er helt forkert at smække et stort og moderne byggeri ind i det gamle landsbymiljø, der er præget af små huse. Det nye vil på ingen måde komme til at hænge sammen med det eksisterende. Og hvad ligner det i øvrigt at putte vore gamle ind midt på stenbroen med udsigt til en kirkegård på den ene side og en vej til den anden. Tænk på, at mange af dem, der kommer til at bo der, er folk, der har boet på landet. De bør da have noget grønt at kigge på og lys og luft omkring sig. Gamle mennesker her i byen har faktisk givet udtryk for, at de hellere vil til Kongerslev end flytte i det nye, tilføjer Lone Jonasen.