Borgerforening truet af lukning

Fire bestyrelsesmedlemmer stopper på generalforsamlingen i februar - hestevæddeløb og andre aktiviteter er i fare

Ledelse 1. december 2002 07:00

PANDRUP: Hvis borgerne i Pandrup ikke bakker op om borgerforeningen, så lukker den. Så klart lyder beskeden fra borgerforeningens bestyrelse, som mere eller mindre bliver opløst på generalforsamlingen 26. februar. Fire bestyrelsesmedlemmer træder ud af bestyrelsen, og hvis det ikke lykkes at erstatte dem, ser bestyrelsen ingen anden udvej end at lukke borgerforeningen og afhænde aktiverne. Kun Mette Lindhardt vil fortsætte i bestyrelsen, mens formand Carsten Bilde, Ole Rasmussen, Jens Jørgen Jensen og Inge Pedersen stopper. - Hvis der ikke vælges fire nye bestyrelsemedlemmer på generalforsamlingen, må foreningen nedlægges, siger Carsten Bilde, som vil bruge sin tid på andre aktiviteter, efter at han har været formand i de seneste fire år. Bestyrelsen har selv overvejet, om der overhovedet er brug for en borgerforening i Pandrup. Konklusionen lyder, at det er der. - Tidligere havde borgerforeningen måske nok større betydning, men det viser sig stadig, at det er meget praktisk at have borgerforeningen til at tage sig af mange opgaver, mener formanden. Blandt andet fordi borgerforeningen er aktiv i Spillestedet, er med til at arrangere hestevæddeløb, sankt hans fest, sørger for flagallé og er aktiv i bestræbelserne på at lave byfornyelse. Derudover ejer foreningen Bredgade 39, som er blevet renoveret, samt møllen. - Borgerforeningen har været katalysator for at sætte mange ting i gang, men det vil forsvinde, hvis foreningen nedlægges, siger Ole Rasmussen, som har siddet i bestyrelsen i 10 år og har været formand i fem. Hvis borgerforeningen må stoppe aktiviteterne, vil det traditionsrige hestevæddeløb også komme i fare, medmindre andre påtager sig at løfte opgaven. Foreningens øvrige aktiviteter må andre også sørge for, hvis borgerne vel at mærke synes, der er behov for det. Støvet image Bestyrelsen har gentagne gange forsøgt at hverve nye medlemmer. Senest i foråret, da der blev sendt en skrivelse rundt til husstandene i Pandrup. Papiret fortalte om borgerforeningens opgaver. Men det fik ikke borgerne til at melde sig ind, og medlemstallet ligger stadig på omkring 150. Især yngre borgere er tilsyneladende ikke villige til at støtte foreningen, og opbakningen har heller ikke været særligt stor, når borgerforeningen har holdt generalforsamlinger. Ved den seneste generalforsamling mødte der således kun to medlemmer op, som ikke sad i bestyrelsen. En del af forklaringen kan ifølge Ole Rasmussen være, at borgerforeningen har et lidt støvet image, og måske vil et nyt navn være en overvejelse værd, mener han. Mette Lindhardt tror, at folk i højere grad end tidligere engagerer sig i eksempelvis idrætsforeninger, hvor de selv er aktive. Hun er imidlertid over bevist om, at folk eksempelvis vil savne flagalléen eller lyset i møllen, hvis borgerforeningen indstiller aktiviteterne. Forslag til nye aktiviteter, som borgerforeningen kan tage sig af, er meget velkomne, og bestyrelsen opfordrer borgerne til at henvende sig, hvis de har gode forslag, eller i øvrigt vil have oplysninger om foreningen inden generalforsamling, som altså kan blive den sidste i borgerforeningens lange historie.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...