Lokalpolitik

Borgerforeningen bliver også 100 år

Bestyrelsen stemt ned og borgernes talerør i Aabybro overlever

AABYBRO:Med et flertal på 21 stemmer mod ni blev bestyrelsens forslag om evt. at nedlægge Aabybro Borgerforening pga. manglende arbejdsopgaver forkastet af generalforsamlingen i Aabybro Idrætscenter mandag aften, og dermed får den 99 årige forening lov til at fylde rundt næste år. - Bestyrelsen tager det til efterretning, det er jo sket på demokratisk vis. Der er valgt nogle nye medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. De har forhåbentligt nye ideer med til vores næste bestyrelsesmøde, hvor vi skal drøfte fremtiden, sagde formanden Christian Jensen, umiddelbart efter dagsordenen var overstået, og inden de gule ærter blev serveret. Halvanden time tidligere havde han på vegne af bestyrelsen foreslået at nedlægge Aabybro Borgerforening, fordi den mangler opgaver, og tiden er løbet fra den. - Selvfølgelig er der altid arbejde, der kan gøres. Men når vi drøfter en opgave, kan vi hver gang glæde os over, at den bliver løst på glimrende vis af en anden forening, organisation, bestyrelse eller det kommunale netværk, sagde Christian Jensen. - Vi vil ikke bare være en selskabelig forening. Det er muligt, at vi i bestyrelsen ikke har været dygtige nok til at finde nye opgaver, men vi render jo heller ikke rundt og opstøver problemer, sagde han. Efter at det i avisen kom frem, at foreningen var indstillet til at lide en stille død, fik bestyrelsen via et brev fra familien Lindner forslag til nye arbejdsområder. De peger på at gøre området endnu mere attraktivt med en kondisti, flere grønne områder i byen, en kælkebakke - og så kunne det være rart, at man ikke behøvede at sætte sig i en bil for at komme ud i en skov. Brevet blev, da ordet blev givet frit, fulgt op med andre røster om, at foreningen stadig har sine at tage vare på. Efter en indledende tavshed i forsamlingen tog borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) ordet. - Foreningen har sat mange ting i gang, og det vil være et stort afsavn, hvis byen mister sin borgerforening. Det er vigtigt, at foreningen er her som et bredt talerør for borgerne, når behovet opstår, sagde han. Borgmesteren pegede på, at borgerforeningen høres ved alle lokalplaner, blev hørt ved byfornyelsen og er med i det nyligt nedsatte Ideforum, hvor en række repræsentanter fra området debatterer kommunens bolig, erhvervs og som noget nyt også fritids/kulturpolitik. Det blev fulgt op af Peter Vestergaard. - Det er vigtigt, vi har borgerforeningen til at fremføre, at vi mangler et stort forsamlingslokale ved Aabybro Hallen. Borgerforeningen taler for os alle, og det er bedre, end at foreningerne hver for sig skal rende kommunen på dørene, sagde han. Knud Andersen slog på tromme for at holde fest eks. hvert tredje år og foreslog at lade foreningen gå i dvale til senere brug om nødvendigt i stedet for at nedlægge den. Leo Tindbæk opfordrede den til at fortsætte med at invitere borgerne på virksomhedsbesøg eller interessante foredrag. Det mundende ud i en opsummering fra dirigent Niels Bahn om, at der kunne vælges en gruppe, der skulle finde nye arbejdsopgaver, som bestyrelsen kunne tage stilling til senere og dermed udskyde en evt. nedlæggelse til en ekstra generalforsamling, såfremt det stadig var eneste løsning. Men bestyrelsen havde ikke til sinds at trække sit foreslag, hvorfor det måtte forkastes ved en skriftlig afstemning. Ved det efterfølgende valg til bestyrelsen blev Arne Hansen og Kaj Haugaard valgt i stedet for Bodil Wiese og Henny Reeves, da ingen af dem ønskede genvalg. Jørgen Gade blev genvalgt som suppleant og Villy Wiese ny suppleant efter Michael Blirup, der ønskede at stoppe. Frede Christoffersen blev genvalgt revisor, og ny fanebærer i stedet for Kaj Haugaard blev Flemming Nielsen.