EMNER

Borgerforeningen har fået mange planer gennemført

JERSLEV: Formanden for Jerslev Borgerforening, Kurt Bering, indledte på foreningens generalforsamling sin beretning med at fortælle om den underholdende del af foreningens arbejde. I skolernes vinterferie er der ved at være tradition for at afvikle Store Hoppedag med Hoppy Jump fra Vrå. I fjor blev dagen afviklet i samarbejde med Jerslev Sparekasse. I år, hvor 200 børn og forældre var mødt op, var også idrætsforeningen og handelsstandsforeningen med i samarbejdet, hvilket betød, at der var gratis adgang til arrangementet. Fastelavnsfesten forgik i kirke og forsamlingshus med hjælp af forsamlingshusets bestyrelse og børneudvalget ved Jerslev Kirke. Ydernere har der været et vellykket besøg hos Svane-Glas i Jerslev. Sankthansfesten samlede ca. 200 deltagere. Årets trailermarked blev afviklet i august med børnedyrskue, veteranmotorcykler og linedansere. Kunstudstillingen, Efterårskunst 2002, slog ny rekord, både hvad angår kunstnere, besøgende og salg. De to traditionelle bankospil før jul er bibeholdt, mens juletræsfesten er droppet på grund af for ringe tilslutning. I stedet gik borgerforeningen i samarbejde med sparekassen og handelsstandsforeningen om juletræstænding på Torvet med forudgående samvær i forsamlingshuset. Det blev et meget vellykket arrangement. Ud over det underholdningsmæssige skal borgerforeningen også varetage borgernes interesser over for kommunen. Denne forpligtelse har medført en del mødeaktivitet og har resulteret i, at der er kommet skred i planerne om byggegrunde, parkeringsforbud og fartbegrænsning i Palægade, helleanlæg ved Sparekassen og trafikdæmpende foranstaltninger ved Toftegårdsskolen. Der er fremkommet forslag til et nyt erhvervsområde, der indbefatter starten på en omfartsvej øst for Jerslev. Formanden gav udtryk for håb om, at AVV's nye genbrugsplads kan tages i brug senest i foråret 2004. Han håber ligeledes, at Jerslev Borgerforening vil få del i den pulje på 250.000 kr., som Brønderslev kommune har afsat til oplandsbyerne. Flere af kommunens borgerforeninger har et stort ønske om at forny deres legepladser og har planer om at indhente fælles tilbud på legeredskaber. Endelig er der stadig et stort ønske i Jerslev om at få penge til byfornyelse. Foreningens kasserer, Mona Fuglsang, gennemgik regnskabet, der sluttede med et overskud på 12.562 kr. Kontingentet blev uændret fastsat til 40 kr. for enlige og 80 kr. for en husstand. Til bestyrelsen genvalgtes Preben Svendsen, Kaja Rosenvinge, Flemming Nielsen og Kurt Bering. ruk