EMNER

Borgerforslag til nyt vejnavn

} UDSTYKNING: Nørager Kommune er i øjeblikket ved at byggemodne de første otte grunde i en ny udstykning langs Tradsvejen i den nord-østlige udkant af Ravnkilde. Den første udsigtsgrund langs åslugten mod Nysum er allerede solgt, og nu inviteres kommunens borgere til at komme med forslag til et navn til den nye boligvej gennem udstykningen. Forslag skal fremsendes til teknisk forvaltning senest 20. 0ktober, hvorefter udvalget for teknik og miljø vil vælge et navn. I byrådssalen har der tidligere været et spøgefuldt forslag om at kalde udstykningen og vejen igennem Munkebakken.