Borgergruppe raser mod udstykning

Skalgruppen tror på massiv støtte til lørdagsprotest mod lokalhistoriens største enkelt-udstykning til boliger

NIBE:Så stort bliver det. Med bjælker præsenterer Skalgruppen lørdag grundridset på 130 kvadratmeter af et planlagt to etagers terrassehuse med fjordudsigt på Skalbakken. I protest mod Lokalplan 84, der tillader ejendomsaktieselskabet Nibe Høje - alias De Forenede Boligselskaber - udstykning af grunde til 82 boliger tæt ved Skalskoven. Flere end 20 af de naturskønne grunde er allerede solgt med forbehold for, at lokalplanen bliver endeligt vedtaget, og bliver de dyreste nogensinde i Nibe Kommune med priser op til næsten en million stykket. - Der kommer mange. Protesten handler ikke om partipolitik, og der er mange bekymrede borgere på tværs af politisk observans, vurderer Skalgruppens talsmand, Årets Nibenit, Hans Henrik Henriksen. De forenede Boligselskaber med advokat Henrik Calum i spidsen købte først på sommeren familien Veggerbys jorde for anslået tre til fire millioner kroner. Kommunen ville købe Nibe Kommune havde inden da forgæves forsøgt at opkøbe det attraktive 54.000 kvadratmeter store areal, men uden held, da den tilbudte pris tilsyneladende lå under tilbudet fra Henrik Calum. Kommunen agtede at udstykke grunde til 35 parcelhuse mod ejendomsaktieselskabets 82 forskellige typer boliger. På et ekstraordinært byrådsmøde 23. juni sendte Venstre og Socialdemokraterne lokalplanen i offentlig høring. Den begrænsede Henrik Calums planer om 124 boliger til 82, og antallet af etager til højest to mod ønsket tre. Høringsfristen udløb 15. september, og byrådet træffer den endelig beslutning i november. Protestskirvelse Modstanderne af lokalplanen er især utilfredse med skov- og naturstyrelsens dispensation til en skovbyggelinje på 30 meter mod den gældende på 300 meter i Naturbeskyttelsesloven. - De dystre realiteter er ved at gå op for borgerne, især set i lyset af, at grundene allerede nu bliver solgt. Vi er en voksende gruppe, der har det klare indtryk, at der er tale om at varetage en privat udstykkers interesser, fremhæver Skalgruppen. Den har sendt en protest til miljøminister Connie Hedegaard (K) i håb om, at lokalplanen bliver skrottet eller i det mindste udskudt, og får på Christiansborg støtte fra SFs miljøordfører i Folketinget, Jørn Jespersen, der nu stiller miljøministeren fem spørgsmål i miljøudvalget. Om eksempelvis det rimelige i at dispensere fra skovbyggelinien til 30 meter mod de i loven gældende 300 meter. SFs medlem af byrådet, Mogens O. Madsen stemte som den eneste imod, da byrådet sendte lokalplanen i høring. Forstår ikke kritikken Borgmester Jens Østergaard Madsen (V) fremhæver, at ideen om boliger på Skalbakken oprindelig var en socialdemokratisk ide med tidligere borgmester Elin Møller i spidsen, og har svært ved at forstå den megen furore efter at høringsfristen forlængst er udløbet. - Adskillige boligkvarterer ligger i forvejen nærmere Skalskoven end de tilladte 300 meter efter dispensationer fra Naturbeskyttelsesloven: Omkring 25 boliger på Skovbakken, dele af Skalvej, hele Skovbrynet, dele af blomsterkvarteret, hele Anlægsvej med virksomheder, siger Jens Østergaard Madsen. - Flertallet af Skalgruppens initiativtagere bor selv nærmere Skalskoven end de 300 meter, tilføjer borgmesteren. Det lykkedes ikke NORDJYSKE at få en kommentar fra Elin Møller inden redaktionens slutning.