Borgerindflydelse på skovens udformning

Skov- og Naturstyrelsen lover, at interesserede borgere kan få medindflydelse på skovens udseende

AABYBRO:Borgerne i Aabybro og omegn kommer sandsynligvis til at vælte sig i sarte meterhøje bøgetræer og trætte graner til næste år. Og beslutningerne om, hvordan den kommende skov ved Østerhovensvej skal udformes og hvor stierne skal ligge, bliver ikke taget hen over hovederne på dem. - Vi har planlagt at holde borgermøder, hvor folk kan komme med gode idéer til, hvordan vi skal gøre det her, fortæller statsskovrider for Thy og Hanherred Ditte Svendsen, der skal stå for skovrejsningen. 111 fodboldbaner Enkelte ting angående skoven er dog planlagt. Staten har allerede opkøbt 17 hektar skov, der skal slås sammen med de jorde, som Aabybro Kommune og Vandværket opkøber sammen. I alt bliver den fremtidige skov på godt 66 hektar. - Det svarer til cirka 111 fodboldbaner, fortæller borgmester Ole Lykkegaard Andersen, der er glad for, at byrådet som den sidste store opgave har formået at få skovrejsningsprojektet på benene. Stort aktiv - Det bliver et rigtig stort aktiv for Aabybro at få bynær skov. Der er ikke ret meget skov i kommunen, og det er til dels også derfor, staten går ind i projektet, fortæller Ole Lykkegaard Andersen. Han forestiller sig allerede, hvordan den endnu ikke plantede skov vil se ud om fem til ti år. - Det får stor betydning. Vi har også en masse kommunal grunde op til skoven, som vi endnu ikke har byggemodnet. Det bliver attraktive grunde, mener Ole Lykkegaard Andersen. Jordprøver og analyser Selvom det lyder lige ud af landevejen at plante en vild og frodig skov, så er det i realiteten ikke helt så lige til. Statens geologer har været ud for at tage jordprøver af undergrunden, som de i øjeblikket ser nærmere på. - Jordprøverne skal analyseres, så vi kan finde ud af, hvor vi kan plante, og hvad der skal plantes, fortæller statsskovrider Ditte Svendsen entusiastisk. Opdagelse og udflugter Personligt mener statsskovrider Ditte Svendsen, at projektet er spændende. Samtidig kan hun også se de fantastiske muligheder, som skoven om nogle år vil byde borgerne i området. - Det bliver et rekreativt område, hvor man kan løbe ture, gå med hunden, have udflugt med børnene og et sted, hvor skolerne kan tage hen og undervise i natur og teknik, siger Ditte Svendsen, der også mener, at Aabybro Kommune fortjener en skov. - Aabybro er en af de kommuner i landet, der har mindst skov. Jeg tror, der er godt 3 procent skov i Aabybro Kommune. Det gennemsnitlige er 12 procent, fortæller hun. Sikrer grundvandet Ud over at have stor betydning for de lokale i Aabybro, har skovrejsningen også et andet formål. De grunde, der sandsynligvis vil være dækket af skov om nogle år, gemmer store vandressourcer, som vandværket er afhængig af forbliver lige så drikkelige, som de er nu. - Ved at plante skov sikrer man rent drikkevand, for vi kommer ikke til at bruge pesticider. Samtidig har vandværket også planer om at lave nogle nye vandbboringer, og det bliver nemmere for dem nu. Det er som at slå to fluer med et smæk, forklarer Ditte Svendsen, der glæder sig til at gå i gang med skovrejningsprojektet til næste år.