EMNER

Borgerjournalist Allan Eriksen

Allan Eriksen.

Allan Eriksen.

BONDERUP:Jeg er 60 år og turneringsleder i Tranum Skakklub. Jeg har selv spillet skak i 55 år, og har været med på lederplan de sidste 40 år med enkelte pauser på grund af manglende tid som følge af et dagligt arbejde, der skulle passes også. Ud over selv at spille mange skakturneringer, passer jeg Tranum Skakklubs turneringer, både klubturneringer, holdturneringer, hurtigskakturneringer og senest en koordineret turnering (turnering for alle skakspillere). Jeg underviser i skoleskak på Trekronerskolen, og også Ørebroskolen og Tranum Skole har fået buddet. Desuden vedligeholder jeg skakklubbens hjemmeside www.tranum-skakklub.dk, der fortæller alt om klubbens aktiviteter. For tiden er jeg optaget af at grave i klubbens historie, der tilsyneladende strækker sig helt tilbage til sidste verdenskrig. Desuden følger jeg med i samfundet generelt og er navnlig på vagt overfor den tendens, der er til "samfundet over individet". Det er en udvikling, der historisk set har haft fatale konsekvenser, og efter min mening en udvikling, man skal undgå, hvis ikke det enkelte individ bare skal blive til et nummer i systemet uden mulighed for en humanitær og individuel indgangsvinkel til livet i et moderne samfund, som Danmark jo fortsat kalder sig, på trods af, det humanitære så sandelig er sat på vågeblus.