Frøstrup

Borgerkro i Frøstrup kører godt

Flere og flere benytter Frøstrup Kro, der nu har 249 anpartshavere FRØSTRUP: Med 26 mødte anpartshavere og med Morten Bertelsen som dirigent har Frøstrup Borgerkro ApS holdt generalforsamling. Formanden Bent Jensen sagde i beretningen, at det går godt med kroen. Der er flere som benytter kroen til fester og arrangementer, og flere har udtalt, at de er godt tilfredse med den mad som værterne Lis Røge Christensen og Renè Kjær Olesen på kroen leverer, og at bordene er fint pyntede. Folk føler sig velkomne. Formanden fortalte, at der i alt er 249 anpartshavere som har tegnet andele for 315.000 kr., herudover har ebh bank sponsoreret 60.000 kr. og Dolle 20.000 kr. Bent Jensen nævnte at der var tegnet to nye anpartshavere Bo Sørensen og Jørgen Pedersen genvalgtes til bestyrelsen. Egon Petersen ønskede ikke genvalg og blev afløst af Morten Holm. De øvrige i bestyrelsen er Anne-Lisa Andersen, Nanna M.S. Sørensen, Karl-Ove Vestergaard. Suppleanter er Anne-Lene Balle og Ole Christensen. PO