Naturvidenskab

Borgerlige løgne

”Brug flere af skatteydernes penge! Sådan har socialdemokrater altid sagt, og nu siger de det så endnu engang”, skrev Thomas. Krarup 30.8. i sin kritik af Rasmus Prehns artikel (26.8.)

Nej, hr. Krarup - det har Socialdemokraterne ikke altid sagt eller gjort. Da Nyrup måtte gå af som statsminister i 2001, var skattetrykket det samme, som da han kom til i 1993 nemlig 48 pct. Og i de ca. ti år, hvor Anker Jørgensen var statsminister, steg skattetrykket kun med én pct. fra 42 til 43. Men nu under den nuværende regering har vi verdensrekord i skattetryk. Vi fik også verdensrekord i skattetryk i 1987-88 under Schlüter. Det var for resten dengang, skatteministeren hed Anders Fogh Rasmussen. Og VKR-regeringen satte på kun tre år skattetrykket op fra 32 til 42 pct., dvs. Danmarks-rekord i skattestigning. Det er derfor forkert, når man fra borgerlig side gang på gang gentager, at det er S, der sætter skatten op. Sandheden er, at det er de borgerlige, der især har sat skattetrykket i vejret. Thomas. Krarup beklagede også i sin kritik af Rasmus Prehn, at staten har skullet ”betale af på den store gæld, som Anker Jørgensen lagde grunden til”. Desværre glemte han, som alle andre borgerlige, at oplyse, at når landet pådrog gæld i Anker Jørgensen-perioden, skyldtes det, at vi to gange blev ramt af de arabiske olielandes pludselige og voldsomme forhøjelse af prisen på ”det sorte guld”. Det var det, der bevirkede oliekrisen i 1973 og 1979. Det ramte os særlig hårdt, fordi vi måtte importere al den olie, som vi skulle bruge, inden det lykkedes for Anker J., under borgerlig modstand, at presse A.P. Møller til at pumpe Nordsø-olien op. Men det var ikke udefra kommende faktorer, som førte til, at vi i Thomas Krarups partifælle Poul Schlüters regeringstid fik det højeste betalingsbalanceunderskud nogensinde. Det skyldtes, at Schlüter slap forbruget løs, så det gik ”ufatteligt godt”, udtalt, kort før han måtte iværksætte en meget hård økonomisk opbremsning kaldet ”Kartoffelkuren”. Antallet af arbejdsløse steg fra 220.000 til 360.000, som følge af denne kur, og statsgælden steg fra ca. 200 mia. i Anker J.-perioden til ca. 500 mia. i Schlüter-perioden. Det kunne Thomas Krarup da godt lige have nævnt, inden han faldt over Rasmus Prehn med de sædvanlige borgerlige usandheder om, at det især er S, der har sat skatten og gælden i vejret. Hvor længe endnu skal vi blive ved med at høre på de borgerlige løgne.