EMNER

Borgerligt Centrum venter på tredje måned

KØBENHAVN:Partiet Borgerligt Centrum har ventet mange uger på at blive vurderet og evt. godkendt af Valgnævnet under Velfærdsministeriet. Her følger en oversigt over sagens forløb: 3. december 2008: Borgerligt Centrum (BC) indleverer ansøgning om godkendelse af navnet til Velfærdsministeriet. Dagen efter kvitterer ministeriet og oplyser, at høringsfristen for indsigelser fra andre partier med lignende navne er den 22. december. I brevet til høringsparterne står der bl.a.: "Høringssvaret skal være ministeriet i hænde senest 22 december. Såfremt nævnet indenfor denne frist ikke har modtaget Deres bemærkninger, vil nævnet træffe afgørelse i sagen på foreliggende grundlag." 18. december: Valgnævnet under Velfærdsministeriet holder møde, men uden at behandle Borgerligt Centrums ansøgning. 22. december: Høringsfrist udløber. Borgerligt Centrum har ikke modtaget kopier af høringssvar og forventer derfor, at der ikke er indgivet klager over navnet. 6. januar 2009: Borgerligt Centrum præsenteres på Christiansborg. 8. januar: Borgerligt Centrum ringer til Velfærdsministeriet på grund af omtale på Ritzau og andre steder i pressen om, at flere mindre partier kan stikke en kæp i BC-hjulet. Velfærdsministeriet oplyser, at høringsfristen er udskudt en uge, da ministeriet er kommet til at sende en e-mail om høringsparterne til en forkert mailadresse. 28. januar: Valgnævnet holder møde. Det ventes, at nævnet behandler ansøgningen fra Borgerligt Centrum, men dagen efter modtager BC i stedet et høringssvar fra det Køge-baserede parti Borgercentrum. Det nye høringssvar gør, at nævnet ikke mener, det kan træffe en afgørelse. Beslutningen udsættes til den 26. februar. /ritzau/