Borgerligt ophørsudsalg

De seneste år har ført til et såkaldt borgerligt ophørsudsalg, når det gælder kulturkampen og kampen for værdierne i det danske samfund.

Venstre og De Konservative har gradvist solgt deres sjæl til økonomerne, arbejdsgiverne og Dansk Folkeparti. Det åndelige og værdimæssige tomrum bliver nu fyldt ud af Kristendemokraterne i Folketinget. En opgave, vi gerne påtager os med både ydmyghed og vilje. Denne påstand vil sikkert få adskillige borgerlige til at fare i flint. Men jeg mener, der er både saglig og praktisk substans i min vurdering. I lidt over et år har KD været repræsenteret på Christiansborg i en central rolle. Vi har bevist, at vi er partiet, som bedst repræsenterer det, man kalder "Højskole-Venstre", i dansk politik. Da regeringen fremlagde sit forslag til genopretningspakke sidste forår, var der markante nedskæringer på efterskoler, friskoler og højskoler. KD fik annulleret væsentlige dele af besparelsen i forbindelse med efterårets finanslovsforhandlinger, og vi vil gå til valg på at rulle resten af besparelsen tilbage. Det betyder noget for os, at familierne kan træffe værdimæssige valg på vegne af vore børn og unge. De frie skoler spiller en markant rolle som kulturbærer og som en vigtig del af vore lokale samfund. Det var også KD, der kæmpede landbrugs- og fødevareindustriens kamp ved forårets 2020-forhandlinger. Vi fik forhandlet en solid landbrugspakke i land med bedre adgang til risikovillig kapital, fortsat økonomisk støtte til etablering for yngre landmænd, en stopklods for, at landbruget skal betale regeringens selskabsskattelettelser, og endelig en aftale, som sparer dansk landbrug for millioner af kroner og skaber retfærdige konkurrencemuligheder i forbindelse med EU's vandplaner. Vi har også tidligere styrket erhvervsudvikling og infrastruktur i yderområderne ved at sikre midler til et videncenter for kystturisme i Hvide Sande og en motorvej mellem Holstebro og Herning. Vi har sikret en grænse for, hvor meget kommuner kan kræve i økonomisk garanti, når ikke-kommunale pasningstilbud skal etableres. De private pasningsordninger styrker forældrenes engagement og nærdemokratiet. Derfor er KD's mål, at 50 pct. af vores pasningstilbud i Danmark skal være ikke-kommunale i 2018. Vi vil gøre noget ved den massive affolkning, vi ser af landets randområder i disse år. Ud over at fortælle den positive historie om de kvaliteter, der er ved at bo og leve uden for storbyerne, skal vi sikre et levende handelsliv ved at genindføre lukkeloven og sikre de mindre skoler med en statslig pulje til bevarelse af landsbyskolerne, så vi styrker de nære samfund, mangfoldigheden samt det lokale foreningslivs muligheder. Vi skal sikre, at alle borgere i alle egne af landet har adgang til sundhedsydelser og velfærd. Det gør vi ved at have en målsætning om, at der som udgangspunkt maksimalt må være 30 minutters kørsel til en skadestue og en fødeafdeling. Det kræver politisk prioritering at sikre liv og udvikling uden for storbyerne. KD har vist ved 2020-forhandlingerne, at vi mener det helhjertet. KD har med ét mandat vist, at vi vil kæmpe for yderområderne. Det er ikke nok med velmenende folketingskandidater uden indflydelse. Hverken Løkke eller Thorning har vist vilje til at gøre noget for os i yderområderne, snarere tværtimod. Hvis man ønsker decentralisering, så skal man stemme på Kristendemokraterne. Vi har styrket vores folkelige forankring ved at etablere et samarbejde med Fælleslisten. Det betyder, at vi vil være repræsenteret på Christiansborg efter valget. Der er ingen grund til at frygte stemmespild. Vi har brug for din stemme, så vi kan fortsætte kampen til gavn for yderområderne med større mandatmæssig styrke, end den vi har i dag.