Lokalpolitik

Borgerliste forbereder sig

Målet for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune er at få mindst to medlemmer i den nye kommunalbestyrelse, og det mener medlemmerne, at der er gode chancer for at få.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ejler Winkel glæder sig over, at flere unge har meldt sig som kandidater. På den baggrund har han ikke endelig gjort op med sig selv, om han genopstiller. Arkivfoto: Grete Dahl

- Vi arbejder på at indgå valgforbund med et eller flere partier, så vi bliver bedre stillet end sidste gang, forklarer Steen Andersen, der er medlem af bestyrelsen. - Vores enlige mandat er det dyreste, målt i stemmer. Hvis vi havde været i valgforbund, havde vi fået to pladser og dermed mere indflydelse, forklarer han. Der foregår sonderinger hele vejen rundt i det politiske spektrum, tilføjer han. På Borgerlistens generalforsamling blev det konstateret, at der på nuværende tidspunkt er en halv snes kandidater til kommunalvalget, og flere overvejer stadig situationen, bl.a. de tre "gamle" kommunalbestyrelsesmedlemmer i Fjerritslev, Steen Andersen, Ejler Winkel og Otto P. Kjær. De har endnu ikke endeligt besluttet sig. Heraf er Ejler Winkel også med i den nuværende, og han meddeler, at han er positivt indstilliet over for en genopstilling. - Men der er en del unge kandidater på banen, og der kommer måske flere. Så jeg venter lidt med den endelige beslutning. Der er kandidater fra hele Jammerbugt Kommune til den kommende liste, som sammensættes på et møde i juni, oplyser Steen Andersen. - Målet er en liste med 15 kandidater, og det tror vi på at vi når, tilføjer han. På generalforsamlingen var der genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Steen Andersen, Vagn Thomsen og Ejler Winkel. De øvrige medlemmer er Diane Aarestrup, Jane Andersen, Otto P. Kjær og Leo Pedersen. Der er godt 40 medlemmer i vælgerforeningen. Efter generalforsamlingen var der livlig debat om en aktuel sag fra Fjerritslev, hvor UP i teknik- og miljøudvalget har indtaget særstandpunkt, nemlig udvidelsen af SuperBrugsen på hjørnet af Østergade og Algade. Det er den afvigende stil fra det gamle stationsbymiljø, som man er utilfreds med, ikke udvidelsen i sig selv. Derfor stemte Ejler Winkel mod en dispensation fra den lokalplan, der gælder for bymidten, og som bl.a. fastsætter, at husene skal have røde tegltage med en vis hældning. - Her bliver der fladt tag og aluminium og glas ud mod Østergade. Det passer ikke til det klassiske stationsbymiljø, som ellers er fastholdt i byen, forklarer Steen Andersen, der som stedfortræder var med til at se på den første ansøgning fra SuperBrugsen og også stemte mod den. - Det nye projekt er bedre, men vil alligevel afvige markant fra bybilledet. Jeg synes man skal holde fast i den ret stramme lokalplan, der gælder for bymidten. Det andet ødelægger for meget.