Aalborg

Borgerliste udvider bestyrelse

{ AALBORG: Borgerlisten for Aalborg Kommune har på sin generalforsamling vedtaget at udvide bestyrelsen fra fem til syv medlemmer. Formand og næstformand er henholdsvis Villy Gregersen og Michael J. Madsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Børge Kristiansen, Viggo Christensen, Pia Martinussen, Christell Gade og Aage Hedevang Grum-Schwensen. Borgerlisten vil blandt andet arbejde for at Aalborg Kommunes udkantsområder ikke bliver glemt og en vestlig linieføring over Limfjorden.