Lokalpolitik

Borgerlisten i nøglerolle

Formand glæder sig over den nye rolle i Dronninglund Byråd

DRONNINGLUND:Kommunalvalget i 2001 har bragt Borgerlisten i en stærk position i Dronninglund Byråd. Det fastslog formanden, Kaj Frederiksen, da den tværpolitiske forening mandag aften holdt generalforsamling i Asaa Hallen med 18 fremmødte. Kaj Frederiksen var selv én af dem, der ved valget var med til at bringe Borgerlistens antal i byrådet op på fire, og det er foreningens repræsentation i samtlige udvalg kombineret med placeringen midt mellem V/K's 10 og S/SF's 7 madater, der på generalforsamlingen fik formanden til at bemærke: - Denne strategisk vigtigte position betyder, at Borgerlisten mere end nogensinde har mulighed for at øve afgørende indflydelse i forbindelse med selve beslutningsprocessen, når politiske spørgsmål skal afklares. Var Kaj Frederiksen tilfreds med Borgerlistens rolle som "tungen på vægtskålen", så noterede han sig også, at byrådet efter et millionunderskud på små syv mio kr. i 2001 havde udvist særlig stor økonomisk forsigtighed i 2002 med blandt andet et reduceret anlægsbudget og nedskæringer på social- og sundhedsudvalgets område til følge. Samtidig slog Kaj Frederiksen imidlertid også fast, at det kommunale anlægsbudget i 2002 lå langt under det af Borgerlisten ønskede. - Vi er af den opfattelse, at tiltrængte anlægsopgaver fremover bør prioriteres højt. Finansieringen af disse opgaver bør ske via effektivisering af driften overalt, hvor kommunen er engageret, tilføjede han. Med hensyn til Dronninglund Kommunes skifte fra regel- til mål- og kontraktstyring slog Kaj Frederiksen fast, at der nu er tale om et mere dynamisk og effektivt beslutningssystem. - Efterhånden vil vi givetvis også se, at en del medarbejdere vil kunne undværes. I den forbindelse har det politiske system en opgave i en fornuftig planlægning omkring nedskæring af personaleforbruget - om ikke andet så ved naturlig afgang, tilføjede han. Hans Jørgen Kristensen og Niels-Anker Kristiansen blev begge genvalgt til bestyrelsen, mens Frede Jakobsen og Dennis Kvesel afløste Karl Andersen og Vivi Nielsen der ikke ønskede genvalg. Den nye bestyrelse, der endnu ikke har konstitueret sig, består derudover af Kaj Frederiksen, Bendt Danielsen og Hans Jørgen Melvej.