Lokalpolitik

Borgerlisten taler videre med lokallisterne

SKØRPING:Borgerlistens Niels Jørgen Nielsen, som i øjeblikket er viceborgmester i Skørping byråd, regner med, at han også stiller op til kommunalvalget i Rebild Kommune, oplyser han til NORDJYSKE: - Der er jo det med savsmuld og gamle cirkusheste. Og så er det også meget interessant med sådan en kommunesammenlægning. Det kommer jeg jo aldrig mere til at opleve, siger han. Borgerlisten for Skørping Kommune er nemlig lige så stille begyndt at se frem mod det kommende kommunalvalg, og i den anledning har Niels Jørgen Nielsen holdt møde med byrådsmedlemmerne fra lokallisterne i Nørager og Støvring kommuner. De videre forhandlinger er dog udsat til efter folkeafstemningen i Nørager Kommune. Det orienterede formand Arne Jensen om på Borgerlistens generalforsamling i Blenstrup Hallen, og Niels Jørgen Nielsen supplerede med, at det havde været et meget positivt møde, og at man var enedes om at stille op på hver sin liste for hver af de nuværende kommuner, men at der indgås listeforbund. Niels Jørgen Nielsen har desuden fået til opgave at sammensætte et valgprogram på de punkter, hvor der er fælles synspunkter i de nuværende valgprogrammer, og på generalforsamlingen blev det besluttet, at Niels Jørgen Nielsen og Arne Jensen skal deltage i de videre forhandlinger med de øvrige lokallister. Kasserer Inge Olesen gennemgik Borgerlistens regnskab, og det viste et overskud på 1900 kr. Til bestyrelsen ønskede Inge Olesen ikke ganvalg, og nyvalgt blev Niels Jørgen Nielsen, mens der var genvalg til Marianne Mortensen og Morten Andersen, og efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Arne Jensen som formand, Marianne Mortensen næstformand og Niels Jørgen Nielsen kasserer og sekretær.