Borgerlisten vil udskyde valg af formænd

Bjarne Jensen (UP) foreslår, at valg af nye udvalgsformænd udsættes til ny administrativ struktur er på plads

Morten Lind
Bjar­ne Jen­sen (UP) fra Bor­ger­lis­ten ma­ner til be­sin­dig­hed, når Kul­tur- og Fri­tids­ud­val­get 1. ja­nu­ar står uden for­mand efter Per Bis­gaard (V). Ud­val­ge­ne kan snildt sty­res af næst­for­mæn­de­ne ind­til en ny stuk­tur med fær­re for­valt­nin­ger er på plads, me­ner han. ar­kiv­fo­to
Lokalpolitik 8. december 2007 08:57

AARS: Med Per Bisgaards (V) og - måske også Knud Kristensens (K) - formandsposter i spil efter Folketingsvalget er det lagt op til politisk forandring på rådhuset. Per Bisgaard trækker sig fra formandsposten i Kultur- og Fritidsudvalget 1. januar, mens Knud Kristensen indtil videre har meddelt, at han bliver siddende som formand for Plan- og Miljøudvalget. Nu foreslår Borgerlisten for Vesthimmerlands Kommune, at byrådet venter til april med at udpege Per Bisgaards afløser. - Kommunens administrative ledelse arbejder jo med et oplæg til en ny administrativ struktur, og ender det med, at vi står med fem og ikke syv udvalg, så kan vi ende med i en situation, hvor det hele alligevel skal laves om i løbet af nogle måneder, påpeger Bjarne Jensen, byrådsmedlem for Borgerlisten, Han har for bedt om at få et punkt på byrådets næste dagsorden, hvor han foreslår at udvalgene og dermed byrådet venter med at udpege formænd indtil den nye administrative organisation er vedtaget. - Ændrer vi på antallet af forvaltninger, så mener jeg også, at vi skal skære i antallet af udvalg. Det hænger ikke sammen, hvis en forvaltning skal referere til to udvalgsformænd påpeger han. Det er i øjeblikket en sammenlægning af Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget. Det kan også komme på tale at smelte Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget sammen til en enhed. - For mig er der ingen tvivl om, at den politiske organisation skal tilpasses den administrative organisation, og som konsekvens heraf skal byrådet være klar til at træffe de nødvendige beslutninger, påpeger han. Han forestiller sig, at næstformændene kan overtage ledelsen af udvalgene indtil den nye struktur er på plads. Borgmester Jens Lauritzen (V) kan godt følge Bjarne Jensens ide, men vurderer, at der først bliver tale om at lægge udvalg sammen efter et valg. - Det er mest hensigtsmæssigt, for så ved alle hvor de står. Efter køreplanen skal der ligge et forslag til en ny struktur senest 1. juni. - Men efter min bedste overbevisning ender det med, at forvaltningschefen kommer til at referere til to udvalgsformænd frem til valget, siger han, men understreger, at det i sidste ende er en byrådsbeslutning. Omvendt vurderer han, at der sagtens kan komme på tale med en lidt større rokade i udvalgene, hvis en eller to formænd søger om at forlade posten. - Nu har vi ingen ansøgning fra hverken Per Bisgaaerd eller Knud Kristensen endnu. - Men Per Bisgaard har udtrykt ønske om at blive i Kultur- og Fritidsudvalget, og alt efter hvem, der bliver peget på som formand, kan man nemt forestille sig, at der bliver behov for en rokade. Det kan nemt udvikle sig til et puslespil med 500 brikker, påpeger han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...