Biblioteker

Borgermøde i Mygdal

Mygdal Borgerforening indkalder til borgermøde torsdag aften. Her skal borgerne diskutere, hvordan man bedst muligt kan videreudvikle landbyen, som blandt andet har mistet sin bogbus.

Allerede for mere end et år siden mødtes borgerne for at drøfte udviklingen, og dengang var der mange gode idéer - blandt andet en cykelsti mellem Bjergby og Mygdal samt et rekreativt område omkring Herregården Odden. På mødet skal borgerne drøfte, om der er interesse for at ugentlig fælles bustur til Hjørring Bibliotek og Vandhuset. Man forestiller sig, at børn og voksne kunne blive samlet op langs skolebusruten og kørt sikkert hjem igen. Mødet begynder klokken 19.30 torsdag 24. april i Mygdal Forsamlingshus.