Borgermøde i ulvetimen

Tidspunktet holdt børnefamilier væk, men de lidt ældre medborgere kom med masser af idéer

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Formand for sæh-udvalget, Lilli Damsgaard (S), bød velkommen og lyttede til de gode idéer. Foto: Bent Bach

Da der blev holdt borgermøde om projektet Sundt Samspil i Vestbyen, blev fordommen om, at mænd ikke interesserer sig for sundhed, kvalt. Flertallet af de fremødte borgere var nemlig mænd. Hjørring Kommune havde inviteret alle borgere med tilknytning til Vestbyen til borgermøde om sundhed og trivsel. Aldersmæssigt lå deltagerne i den erfarne ende, for mødet var placeret midt i ulvetimen, så børnefamilierne havde ikke så god betingelser for at være med. - Vi havde talt meget om, hvilket tidspunkt der ville passe bedst. Det er svært, for børnefamilierne er nok dem, der har dårligst tid, siger formanden for Hjørring Kommunes sæh-udvalg, Lilli Damsgaard (S). Udvalget er styregruppe for sundhedsprojektet, som har fået næsten syv mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens satspulje. Projektleder Mette Jakobsen fortalte kort de fremmødte om projektet, som løber fra 1. november 2010 til 1. november 2014. Gruppearbejde Personalet fra Hjørring Sundhedscenter var alle mand af huse for at afvikle borgermødet, hvor kommunen ville have input og gode idéer fra borgerne. Deltagerne blev inddelt i grupper, hvor man diskuterede de mange muligheder. - Netop Vestbyen har fantastik gode muligheder både hvad angår lokaler og udendørsområder, siger Mette Jakobsen. Da grupperne først kom i gang, sprang det frem med gode idéer. Fælles spadsereture blev nævnt i mange grupper - gerne efterfulgt af fælles kaffe. Mad var også et tema, som blev berørt i de fleste grupper. Madhold for mænd, fælles madlavning, fællesspisning og sundere mad i Lundergårdhallens cafeteria blev foreslået. Selvom Vestbyen har mange beboere med anden etnisk baggrund end dansk, så mødte de ikke frem til borgermødet. Til gengæld var de i tankerne hos mange, som meget gerne ville inddrage dem i fælles arrangementerne. - Jeg synes, at det var en meget positiv aften. Der var masser af gode idéer, og kvinderne i min gruppe virkede meget engagerede i deres by, siger Lilli Damsgaard (S). Hjørring Kommune arbejder nu videre med de indkomne forslag. Man noterede sig navnene på de mange, som allerede til borgermødet meldte sig som frivillige til nogle aktiviteter.