Borgermøde i Vestbyen

Borgerne kan på Lundergårdskolen høre om Sundt Samspil.

Torsdag 3. november er alle borgere i Hjørring Vestby inviteret til borgermøde på Lundergårdskolen. Mødet handler om projekt Sundt Samspil. Det er sundhed-, ældre- og handicapudvalget, der inviterer borgerne til møde for at give dem mulighed for at komme med ønsker til sundhedsfremmende tilbud i deres område. - Vi vil gerne se alle borgere til mødet, for det er vigtigt, at de sætter deres aftryk på projektet, understreger formanden for sæh-udvalget, Lilli Damsgaard (S). Projekt Sundt Samspil i Vestbyen har modtaget næsten syv mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje "Forebyggelse i nærmiljøet". Oprindelig var det tænkt, at projektet skulle være et tæt samarbejde mellem Hjørring Kommune og Bolig Hjørring, men Bolig Hjørring ønskede ikke at deltage alligevel. De ville ikke være med, fordi det blev bestemt, at sæh-udvalget skulle være styregruppe for projektet. Siden har Lilli Damsgaard (S) opfordret Bolig Hjørring til at overveje sin deltagelse, men der er endnu ikke kommet et svar på opfordringen. På borgermødet vil Lilli Damsgaard (S) orientere om projektet, ligesom der vil være diskussion i mindre grupper efter emner, som man ønsker mere belyst. Den torsdag aften vil der være sundhedskonsulenter fra Hjørring Kommune, så borgerne har mulighed for at høre om konkrete tilbud og eventuelt komme med forslag til, hvordan de bedst kan passe ind i borgernes behov. - Jeg håber, at der kommer rigtigt mange, siger Lilli Damsgaard.