EMNER

Borgermøde om Biersteds fremtid og forskønnelse

BIERSTED:De lokale rødder fra Aktive Landdistrikter iAabybroKommune indkalder sammen med Biersted Borgerforening til borgermøde om Biersted bys fremtid, og det sker på den lokale kro tirsdag aften 19. oktober. Mødet skal dels være en opfølgning på borgermødet sidste år og dels tage fat på de næste skridt i arbejdet for at få forskønnet Biersted midtby med et torvemiljø. På mødets dagsorden er en gennemgang af ønskerne fra borgermødet sidste forår og en opfølgning på, om de er blevet eller vil blive realiseret. Der bliver mulighed for at komme med flere og nye ønsker, og der lægges op til at udforme en egentlig landsbypolitik, som skal være til gavn for områdets fremtid. Der skal også nedsættes to udvalg, som udelukkende skal bestå af frivillige - og derfor vil der ikke være valg til udvalgene, oplyser Martha Pedersen og Jørgen Hellum fra borgerforeningen. Der skal oprettes et arbejdsudvalg, som skal prioritere og undersøge priserne på ønskerne til en forskønnelse af Biersted. Der skal også oprettes et udvalg, som decideret skal arbejde med planerne for bymidten. Dette udvalg skal sammen med en landskabsarkitekt udarbejde forslag til, hvordan bymidten kan komme til at se ud, og det kan ske ud fra tegninger og andre forslag, som allerede er skitseret.

Forsiden