Haverslev

Borgermøde om byudvikling

Rebild Kommune vært for debatarrangement tirsdag aften i Haverslev Hallen.

Det er op mod rundkørslen ved MacDonalds og tæt på motorvejen, at der er planer om at etablere en pendlerplads og ny dagligvarebutik. Arkivfoto

Det er op mod rundkørslen ved MacDonalds og tæt på motorvejen, at der er planer om at etablere en pendlerplads og ny dagligvarebutik. Arkivfoto

Rebild Kommune har truffet beslutning om at erhverve et stykke landbrugsjord i den østlige udkant af Haverslev by for at bane vejen for etablering af dagligvarebutik og parkeringsplads for pendlerere. I den forbindelse inviterer kommunen som lovet tirsdag aften byens borgere til et borgermøde i hallen for i fællesskab at drøfte mulighederne for byudvikling i Haverslev og samtidgt få gode idéer og forslag på bordet.