Borgermøde om daginstitutionerne

Forældregruppen Mod Midlertidige Løsninger sætter gang i debatten

Børnepasning 15. september 2002 08:00

DRONNINGLUND: Biografsalen på Dronninglund Skole danner på onsdag ramme om et borgermøde, hvor det er daginstitutionsområdet i Dronninglund, der fokuseres på. Det er Forældregruppen Mod Midlertidige Løsninger, der står som arrangør af borgermødet, hvor seks medlemmer af Dronninglund Byråd har sagt ja til at møde op for at gå i en dialog med de fremmødte om fremtiden på daginstitutionsområdet i Dronninglund. Forældregruppen Mod Midlertidige Løsninger blev nedsat tidligere i år, da et flertal i byrådet traf en meget upopulær beslutning om at knytte såkaldte udflyttergrupper på hver 20 børn til børnehusene Himmelblå og Nord i Dronninglund for på dén måde at få løst det akutte børnepasningsproblem i byen. Forældregruppen blev dengang nedsat for populært sagt at holde lokalpolitikerne i ørerne, mens der blev arbejdet på en mere permanent børnepasningsløsning i byen. Siden da har de folkevalgte arbejdet sig frem til, at der på næste års anlægsbudget skal afsættes 4,3 mio. kr. til etableringen af en helt ny daginstitution ved Dronninglund Skole - en daginstitution, der også efter planen skal indgå i et lokalefællesskab med Dronninglund Skole, fordi sidstnævnte befinder sig i et lokaleproblem, der med elevprognoserne ikke ser ud til at blive mindre i de kommende år. Tværtimod. Har byrådet derfor signaleret, at de nu er klar til at finde en hurtig og permanent løsning på børnepasningsproblemet i Dronninglund, så vil der på onsdagens borgermøde også blive fokuseret på de mere overordnede problemstillinger inden for børnepasningen. Her er der således fra forældregruppens side lagt op til, at hver af de fremmødte partier får en indledende partirunde, hvor de enkelte politikere på forhånd har fået til opgave at koncentrere sig om fire punkter, som arrangørgruppen finder centrale. Her vil forældregruppen have svar på, hvor langtidssikret den nye, førnævnte daginstitutions-løsning med tilknyttet lokalefællesskab er, ligesom de vil have at vide, hvilke overordnede visioner de enkelte partier har for fremtidens børneinstitutioner. Skal det for eksempel være integrerede institutioner, natur-institutioner eller måske permanente udflyttergruppe-løsninger? Derudover vil forældregruppen have svar på, hvordan fremtiden ser ud for de eksisterende institutioner - blandt andet set i lyset af den nuværende vedligeholdelsesstandard - inden man i arrangørgruppen endelig ønsker de forskellige partiers bud på, hvordan dialogen med forældrene skal være i forbindelse med disse emner. Efter de indledende indlæg fra de forskellige partier bydes der på åben debat, inden partierne afslutningsvis igen får lov til kort at runde af med hver deres konklusion på mødet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...