Borgermøde om havneudvidelse

SKAGEN:Skagen Havn og dens konsulentfirma, Rambøll, er godt i gang med at samle oplysninger, der skal indgå i materialet til en VVM-redegørelse for en vestlig udvidelse af havnen. Havnedirektør Villy Hansen oplyser, at man i denne uge gennemfører en trafiktælling på alle adgangsveje til havnen, så man kan få overblik over, hvor stor trafikken til og fra havnen er i dag. Trafiktællingerne skal ud over at være konkrete tællinger i sig selv også danne baggrunden for en vurdering af den fremtidige trafik. Det er Skagen Kommune, der udfører trafiktællingerne for havnen. Torben Vilmer, leder af afdelingen for vej og service, oplyser, at der er automtisk trafiktælling ialt 12 steder på 11 veje. Der tælles to steder på Hans Baghs Vej. Der er to veje, hvor det ikke har været muligt at etablere automatisk trafiktælling. Det er på Auktionsvej og Makrelvej. Disse to steder foretages der i stedet manuel trafiktælling. Villy Hansen oplyser, at man er så langt med forarbejdet til VVM-redegørelsen, at der 11. marts holdes det første af ialt to borgermøder om VVM-undersøgelsen og om dens baggrund, nemlig en udvidelse af havnen mod vest. Borgermødet i marts holdes i forbindelse med, at der skal være en offentlighedsfase i forbindelse med VVM-arbejdet. Det er desuden planen, at der holdes et nyt borgermøde som afslutning på offentlighedsfasen. - Vi vil gerne informere så godt som overhovedet muligt omkring planerne for udvidelsen, og det gøres bedst ved et borgermøde. - Desuden håber vi også, at borgermøderne kan medvirke til, at vi får alle de meninger, synspunkter og gode råd, som borgerne har, i forbindelse med både borgermøderne og i forbindelse med offentlighedsfasen, siger Villy Hansen.