Turisme

Borgermøde om Motellet

Næsten 300 protesterer mod institutionsplaner.

Det er onsdag eftermiddag, Hjørring Kommune inviterer borgere til informationsmøde om den nye institution for anbragte unge, som ifølge planen skal åbne i Motellet 1. marts 2010. Der har været et lokalplanforslag i høring, men det er endnu ikke vedtaget. Næsten 300 borgere var medunderskrivere på en indsigelse imod den nye institution, som er for frivilligt anbragte og tvangsanbragte unge mellem 13 og 23 år, som ifølge kommunens hjemmeside har en "problematisk og bekymrende adfærd". Der skal være tre afdelinger i den nye institution, som allerede har sat navn på såvel administrativ leder som faglig leder af institutionen. På mødet i eftermiddag vil familiechef Leif Jensen og den administrative leder af Motellet Hardy Andersen fra Børne- og Familieafdelingen fortælle om visionerne bag den nye institution og hvilke perspektiver det giver lokalområdet. På mødet kan man møde formanden for børne- og undervisningsudvalget Viggo Bilde (UP) og formanden for plan- og miljøudvalget Jørgen Bing (SF). Fra teknik- og miljøområdet kommer teamleder Tonni Hansen. Borgermødet begynder på Motellet på Nordbovej klokken 17.