Dronninglund

Borgermøde om posthuslukning

DRONNINGLUND:Handelsstandsforeningen vil nu holde et borgermøde om den bebudede lukning af Dronninglund Postkontor. Sigtet er at oplyse om, hvad der skal ske og at inddrage borgerne i en dialog om beslutningen, der indebærer, at postekspeditionen skal flyttes til en af byens andre butikker. Mødet er planlagt til torsdag den 2. oktober men datoen kan blive ændret, hvis ikke Gordon Dalsgaard, privatkundechef i Post Danmark, kan deltage. Byrådsmedlem Bendt Danielsen (Borgerlisten) og handelsstandsforeningsformand Lars Hansen, der er initiativtagere til mødet, De er begge bekymrede over udviklingen, menmener dog også, at et oplysende møde måske kan tage brodden af de mest kritiske røster. - Det er trist, at der forsvinder en butik. Det væsentligt, at Dronninglund som et egnscenter opretholder så mange servicefunktioner som muligt, siger Lars Hansen. - Kan en kommune p¨å Dronninglunds størrelse ikke engang holde en postekspedition, så skal der meget til. Som bankmand har han dog også forståelse, at tingene skal hænge sammen økonomisk. Han frygter, at lukningen af postkontoret kan være en medvirkende årsag til affolkning af byen. - Jo flere småting, der forsvinder, jo mindre atraktiv bliver byen både for private og erhvervsvirksomheder.