Lokalpolitik

Borgermøde trak folk af huse

Over 80 fremmødte til debataften om anlæg af cykelsti mellem Rørbæk og Nørager

5
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Brugsuddeler Gitte Trads (tv) og Gitte Bech er to af de fire lokale initiativtagere, der opfordrede borgerforeningens bestyrelse til at arrangere et borgermøde om en stærk ønsket cykelsti for skoleelever. Foto: Grete Dahl

At borgerne i Rørbæk og Grynderup og hele lokalområdet i mange år brændende har ønsket sig en cykelsti anlagt langs Grynderupvejen frem til Sortebakkeskolen i Nørager kom tydeligt frem, da der tirsdag aften var arrangeret et borgermøde om emnet. Her var over 80 borgere troppet op inklusiv fem medlemmer af byrådet for Rebild Kommune. Efter Gert Fischers (V) gennemgang af proceduren for godkendelsen af det forslag til ny trafiksikkerhedsplan, som Rebild Kommune i øjeblikket har ude i en offentlig høring, gennemgik Ander Hyrup som formand for landsbyforeningen i Grynderup og medlem af den nedsatte lokale arbejdsgruppe de vigtigste elementer i forslaget til trafiksikkerhedsplanen. Heri er bl.a. kun medtaget de trafikuheld, som er politianmeldt, og af samme grund opfordrede han de fremmødte til kort at skrive ned, hvis de kunne erindre omtale af trafikuheld på Grynderupvejen de sidste to tre år samt episoder, hvor det var meget tæt på at gå galt. Det vil så blive vedlagt som bilag til det høringssvar med opremsning af en lang række vigtige argumenter for netop anlæg af en cykelsti mellem de to byer samt tilhørende underskriftlister, som arbejdsgruppen vil aflevere til Rebild Kommune inden høringsperiodens udløb 10. januar. Der er tale om cirka 50 bløde trafikanter i form af skoleelever, der dagligt benytter Grynderupvejen til og fra skolen i Nørager. Der er i planen tale om anlæg af en dobbeltrettet cykelsti på en 3,7 kilometer lang strækning til en anslået samlet pris på 7,4 mio. kr. Dette faktum fik flere af de fremmødte lokalpolitikere til at erklære, at det er en stor økonomisk mundfuld for Rebild Kommune at klare i den øjeblikkelige trængte situation. Dette skal også ses i lyset af, at der i fjor kun var afsat to mio. kr. til anlæg af nye cykelstier i hele kommunen. Men det forhindrede ikke en livlig debat i Rørbæk Forsamlingshus om argumenter for netop at give den ønskede cykelsti til Nørager topprioritet hos Rebild Kommune for at sikre de bløde trafikanter mod især den meget tunge trafik på Grynderupvejen.