Lokalpolitik

Borgermøde ved åen

Vesthimmerlands Kommune lægger op til en række utraditionelle debatmøder om den nye kommuneplan.

DER ER planer om et naturgenopretningsprojekt langs Lilleåen. Natur og landbrugsinteresser bliver temaet for et debatmøde, der starter med en gåtur langs åen. Arkivfoto

DER ER planer om et naturgenopretningsprojekt langs Lilleåen. Natur og landbrugsinteresser bliver temaet for et debatmøde, der starter med en gåtur langs åen. Arkivfoto

En bustur til Nørrekær Enge, hvor man diskuterer vindmøller undervejs, og en vandretur langs Lilleåen med natur og landskab som tema. Sådan kommer to af de planlagte borgermøder om den nye kommuneplan til at forme sig. Forvaltningen og politikerne er blevet enige om, at tingene denne gang skal gøres lidt anderledes og måske mere indbydende end et sædvanligt borgermøde med kaffebord og overheadprojektor. Borgerne skal inviteres med ud at se nogle af de steder, det handler om, og så kan man snakke undervejs. Kommuneplanen, der udstikker retningslinjer for blandt andet byudvikling, erhvervsområder, veje, natur og meget andet, er på byrådets dagsorden på torsdag. Endnu ligger det kun som et forslag, og det er det forslag, der vil blive sendt ud i offentlig høring i efteråret. Forslaget vil denne gang ikke blive trykt på papir. Planen vil udelukkende kunne læses på kommunens hjemmeside. Det første af de i alt fem planlagte borgermøder om kommuneplanen holdes 14. september sidst på eftermiddagen. Det bliver et temamøde om kommuneplanlægning i det åbne land, hvor man går en tur langs Lilleåen. Debatten om natur og landskab fortsætter bagefter på Vesterbølle Efterskole. Dagen efter handler det om kommuneplanlægning i landdistrikterne. Det bliver et mere traditionelt aftenmøde i Blære Forsamlingshus. 1. oktober går turen til Nørrekær Enge. Deltagerne kører i bus fra Løgstør ud i engene. Bagefter fortsætter snakken om kommunens vindmølleplanlægning i kantinen på administrationsbygningen i Løgstør. Endelig bliver der også mulighed for en guidet tur 20. oktober, hvor kommunen arrangerer en byvandring i Aars. Her skal debatten handle om byudvikling. Arrangementet slutter i Museumscenter Aars. Rækken af borgermøder slutter i Krudthuset i Fandrup 27. oktober. Det bliver et aftenmøde i lighed med mødet i Blære, hvor emnet er kommuneplanlægning i landdistrikterne.