Lokalpolitik

Borgermøder om kommuneplan

Køreplanen ligger klar, og den omfatter borgermøder i Hobro og Hadsund hhv. 18. og 19. august

Arbejdet med at udarbejde en ny kommuneplan for Mariagerfjord skrider planmæssigt frem. Forvaltningen har netop gjort status over for politikerne i temaudvalget, og der er lagt en køreplan for det videre forløb. Forslaget til ny kommuneplan skal således behandles i teknik- og miljøudvalget 8. juni, i økonomiudvalget 17. juni og i byrådet 25. juni. Herefter sendes det i offentlig høring i 10 uger. Undervejs holdes der borgermøder i Hobro og Hadsund 18. og 19. august. Kommuneplanen forventes endelig godkendt af byrådet 17. december.