Borgermøder om trafiksikkerhed

Udkast til trafikplan for hele Fjerritslev Kommune er nu klar til offentliggørelse

Skolevæsen 20. september 2002 08:00

FJERRITSLEV: Hvad skal der gøres, for at skolebørn i Fjerritslev får en mere sikker vej til skole? Hvordan mindskes utrygheden blandt borgerne i Bonderup by, og hvad med vejen til Ørebroskolen, som eleverne er bange for at benytte? Alle disse spørgsmål gives der svar på i en trafikplan, som Fjerritslev Kommune er ved at få lavet. Endnu er der kun tale om et forslag, og ingen siger, at løsningerne i planen er de rigtige. Derimod vil kommunen nu inddrage borgerne i arbejdet. Formand for Teknisk Udvalg Jørgen Eriksen (V) fortæller, at forslaget vil blive lagt frem for offentligheden hurtigst muligt. Det ventes blandt andet at ske på internettet. - Vi håber nu på en dialog med borgerne i kommunen om trafiksikkerhed, siger Jørgen Eriksen. Han er også åben over for ideen om at holde borgermøder her i efteråret. - Vi ved dog endnu ikke, hvor mange møder der vil blive tale om. Det kommer helt til at afhænge af de reaktioner, vi får på planen, siger udvalgsformanden. Forslaget til en trafikplan er lavet af Sven Allan Jensen A/S, der havde sendt en medarbejder til seneste møde i Teknisk Udvalg for at gennemgå ideerne. Mødet førte til, at politikerne foreslog en tilføjelse. Den drejer sig om krydset på Bygholm Vejlevej syd for Fjerritslev. Det er en amtsvej, og amtet lavede om på krydset for nogle år siden, så der i stedet for et almindeligt firbenet kryds blev et forskudt kryds med svingbane ind til Fjerritslev samt ind på Aggersundvej. - Men der sker stadig grimme ulykker i krydset, og det vil vi gøre amtet opmærksom på, så de kan gøre noget ved det, siger Jørgen Eriksen. Forslaget til en trafikplan tager fat på hele 24 punkter, hvor det er relevant at gøre noget. Det gælder for eksempel nedsættelse af fart omkring skoler, og tidligere i år er der blevet lavet en skolevejsundersøgelse, der afdækkede flere problemer, som trafikplanen også nævner. Netop for høj fart er det helt store problem, når der tales om trafiksikkerhed, og trafikplanen nævner løsningsforslag som bump og lokale hastighedsbegrænsninger på 40 kilometer i timen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...