Borgerne er i centrum

Regeringens lovforslag, som udmønter aftalen om en ny kommunalreform, er nu sendt i høring. Målet med reformen er at sikre en fortsat velfungerende offentlig sektor.

Kommunalreformen er et godt fundament for en offentlig sektor, som sætter den enkelte borger i centrum. Fra den 1. januar 2007 er det kommunerne, der har ansvaret for alle tilbud på det sociale område. Det betyder, at borgerne kun skal henvende sig ét sted for at få hjælp, nemlig hos kommunen. Det centrale i kommunalreformen er hensynet til borgerne. Regeringen sikrer, at borgerne i fremtiden ikke ender som kastebold mellem systemerne. Borgerne vil i stedet opleve en mere helhedsorienteret og sammenhængende social indsats, fordi de sociale opgaver i højere grad kan løses i nærmiljøet tæt på borgerne og i tæt samspil med de almindelige tilbud, der findes i kommunen. Den nye struktur betyder også, at mange kommuner bliver væsentligt større, end de er i dag. Større kommuner betyder et bedre grundlag for at sikre, at den sociale indsats bliver af høj faglig kvalitet. Regeringen sikrer i lovforslagene, at den nuværende viden og ekspertise på det sociale område flytter med, når kommunerne overtager en række af de sociale opgaver, der i dag varetages af amterne. På den måde vil den viden, som vi allerede har, fortsat blive udviklet til gavn for både borgere og medarbejdere i kommunerne. Ingen behøver således frygte, at de eller deres pårørendes vilkår bliver glemt i den nye kommunalreform. Hensynet til borgerne har nemlig været det bærende element i hele arbejdet.