Borgerne er ikke imod enhver forandring

Aalborg-professor gennemhuller myte

NORDJYLLAND:Politikerne behøver ikke være at bange for at forandre velfærdsstaten. Borgerne - og dermed vælgerne - reagerer ikke pr. refleks imod enhver ændring. Det konkluderer professor Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet i en ny bog, 13 udfordringer til den danske velfærdsstat, der udkommer mandag. - Forestillingerne om, at alle reformer af velfærdsstaten støder mod en mur af modstand, er ganske enkelt forkerte, fastslår Jørgen Goul Andersen, som mener, at det afgørende er, om politikerne er i stand til at fremlægge tilstrækkeligt overbevisende argumenter for, at en reform er nødvendig eller fornuftig. Han bygger blandt andet sin konklusion på en række målinger af danskernes holdning til, om samfundet bruger for få eller for mange penge på en række opgaver - for eksempel sundhedsvæsenet, børnepasning og uddannelse. Tallene viser, at når der i en periode er skåret ned på et område, stiger antallet af borgere, som synes, at der bruges for få penge - og modsat. Danskerne forholder sig med andre ord konkret til virkeligheden og indretter deres synspunkter herefter. Ingen kender skatten En anden bidragyder til debatbogen, professor Poul Erik Mouritzen, finder imidlertid, at vort skattesystem nærmest indbyder til ikke at skære ned. - Det danske skattesystem er genialt, hvis man ønsker en stor velfærdsstat. Det er nemlig indrettet, så den typiske dansker stort set er holdt op med at interessere sig for, hvad han betaler i skat, skriver Poul Erik Mouritzen og tilføjer: - Sådan skal et skattesystem se ud, hvis man ønsker, at politikerne frigøres fra upopulære valg. En tredje professor, Jørn Henrik Petersen - der har redigeret debatbogen sammen med Klaus Petersen - peger også på skattesystemet som en del af problemet ved det nuværende velfærdssamfund. - Når ansvaret kollektiviseres gennem skatte- og tilskudsregler, bliver det personlige ansvar abstrakt, upersonligt og fremmedgørende. Med skattebetalingen føler vi hver især at have gjort vores. Lad nu de andre gøre deres. Egenansvarligheden reduceres, konstaterer Jørn Henrik Petersen. Konsensus-trang Peter Munk Christiansen og Asbjørn Sonne Nørgaard, henholdsvis professor og lektor, giver den danske trang til konsensus en del af skylden for, at velfærdsstaten forandres så lidt. Mens politikere i mange lande gerne bryster sig af at have gennemført deres politik, vil danske regeringer, der virkeliggør deres ideer uden om oppositionen, blive beskyldt for at føre "blokpolitik". Og så er man fælt på afveje, noterer de to sig. Debatbogens formål er ifølge forordet at yde et bidrag til at kvalificere debatten om velfærdsstaten. Nogen læse-let-bog er der ikke ligefrem tale om. Men de to redaktører har formået at samle en række bidragydere med både indsigt og klare holdninger til en række af tidens mest centrale spørgsmål. "13 udfordringer til den danske velfærdsstat". Redigeret af Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen. Syddansk Universitetsforlag. 208 sider.