Lokalpolitik

Borgerne får mest at vide på kommunens hjemmeside

Åbenhedsbarometer måler blandt andet adgang til dagsordener

Marianne Isenmarianne.isen@nordjyske.dk FREDERIKSHAVN: Hvis man gerne vil følge politikerne og den kommunale forvaltning, så er Frederikshavn Kommune det sted i landet, hvor borgerne har bedst mulig for at få informationer. Det viser en stor analyse som Dicar, der er et center for analytisk journalistik, har foretaget. Er helt alene i front Dicar har spurgt i kommunerne, hvilke muligheder borgerne har for at få informationer via kommunens hjemmeside. Derefter har man udregnet et såkaldt åbenhedsbarometer, hvor den maksimale score er 100. Frederikshavn Kommune scorer 86 points. Samtidig kan man også se, at kommunen på andenpladsen, Holstebro Kommune, får 77 points, så Frederikshavn er en suveræn etter. Dicar har undersøgt hvilke informationer, man offentligører. Konkret drejer det sig om dagsordener, postlister, budgetter og regnskaber, kontaktoplysninger i form af telefonnumre og emailadresser,eventuelle databaser, IT-handlingsplaner. Dagsordener og bilag Frederikshavn Kommune har i følge undersøgelsen oplyst, dagordener offentliggøres inden møderne holdes. Der føres postlister, som kan se på nettet. Det samme kan budgetter og regnskaber. Den nye kommune Undersøgelsen konkluderer i øvrigt, at der generelt er sket meget omkring åbenhed de senere år. Det er tredie gang Dicar undersøger de offentlige myndigheders åbenhed. Informationschef Egon Pedersen fra Frederikshavn Kommune var fredag i Nyborg til et stort møde om borgerservicen i de nye storkommuner, og fra sin mobiltelefon lover han at åbenheden også vil gælde i den nye storkommune. Skagen Kommune har en score på 41 på åbenhedsbarometret og Sæby Kommune har ikke deltaget. Godt for demokratiet Egon Pedersen mener nemlig, at åbenhed er godt for demokratiet og beslutningsprocessen. Især fremhæver han, at kommunen ligger flere og flere bilag ud på nettet sammen med dagsordener. - Vi kan se, at borgerne læser bilagene. F.eks når de stiller spørgsmål til byrådet, og dermed bliver deres meningskendegivelser bedre og de kan bedre selv formulre, hvordan de mener beslutningerne bør være. Databaser Informationschefen vil gerne være med til at åbne kommunens sagsakter endnu mere for borgerne. Det gælder f.eks databaserne. - I samarbejde med Dicar og NORDJYSKE har vi f.eks åbnet vores trafikdatabase omkring skoleveje. Dicar regnede på tallene og NORDJYSKE kunne skrive en artikel om at politikernes intentioner om at skabe ro på skolevejene slet ikke passede med udviklingen. Der var faktisk kommet flere lastbiler på skolevejene i kommunen. Samtidig skal man også beskytte borgernes privatliv. - Så vi skal arbejde på en form, hvor vi giver adgang til databaserne men ikke udleverer borgerne.