Borgerne får udvidet tilbud om genbrug

FJERRITSLEV:Husstandene i Fjerritslev Kommune får i 2005 forbedret service på renovationsområdet. Fra nytår kan man komme af med sine brugte batterier, når papircontaineren bliver tømt. Man skal blot lægge batterierne i en klar plastpose oven på containeren. Selv om batterier ikke er så miljøfarlige som tidligere, er de nemlig stadig uheldige at få med i skraldeposen. Der er også lettet på grænserne for storskrald. Hidtil har der været loft over hvor mange enheder af hver type, man kan aflevere til storskrald. Nu kan man stille 35 enheder ud i alt, uanset art. - Det er faktisk ret mange, siger Bettina Andersen fra kommunens tekniske forvaltning. Hun tilføjer, at der desværre mangler enkelte veje i adresselisten i den nye renovationshåndbog. - Vi vil skrive ud til de berørte husstande og give besked om hvornår der er storskrald og papirindsamling, lover hun.