Borgerne fik ikke foretræde for udvalg

Bested-folk kæmper mod tiden og for bevarelse af kommunens 19 ældrecentre..

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Intet foretræde for økonomiudvalget. Men de tre aktive Bedsted-borgere løb ind i borgmester Erik Hove Olesen og byrådsmedlem Arne Hyldahl. Fra venstre Kurt Thomsen, Henry Dahlgaard, Erik Hove Olesen, Arne Hyldahl og Bent Christensen.Foto: Klaus Madsen.

De tre borgerrepræsentanter og talsmænd fra Bedsted, der er gået på barrikaderne for at bevare det lukningstruede ældrecenter, Rønheden i Bedsted, fik ikke fortræde for byrådets økonomiudvalget. Onsdag 11.30 stod de klar med 495 underskrifter og et oplæg, de gerne ville præsentere for økonomiudvalget. Men borgmester Erik Hove Olesens (S) dør var lukket. Proceduren ved foretræde var ikke overholdt, og borgmesteren var ikke til sinds at dispensere fra den regel. De tre udsendinge fra Bedsted, Bent Christensen, næstformand for pensionistforeningen HOPLA, Kurt Thomsen, formand for Bedsted håndværker- og borgerforening og Henry Dahlgaard, pårørende og næstformand for aktivitetskomiteen ved Rønheden, var dog så heldige at støde ind i borgmesteren og et par andre medlemmer af økonomiudvalget i forhallen. Her fik borgmesteren overdraget underskrifterne og oplægget, som han takkede for og lovede at tage med til mødet. Samtidig kom Arne Hyldahl (V) og Ib Poulsen (DF), der også kunne tage en kopi af oplægget med til økonomiudvalgsmøde. Argumenterne i det oplæg, de tre Bedsted-folk aldrig fik mulighed for at fremføre, er i hovedtræk: Der er markant færre ældreplejeboliger til ældre over 75 år i Sydthy, end resten af kommunen. Trafikforbindelsen mellem Bedsted og Koldby er begrænset til én daglig afgang. Pladsmangel på Rønheden gør, at 10-15 ældre fra Bedsted i øjeblikket bor på andre plejehjem, hvilket betyder, at de mister deres sociale netværk. Onsdag eftermiddag var referatet fra mødet i økonomiudvalget endnu ikke offentliggjort.