Lokalpolitik

Borgerne foretrækker Frederikshavn

Undersøgelse tyder på markant flertal for sammenlægning mod nord

SÆBY:Som oplyst i disse spalter i går, skal borgerne i Sæby Kommune til valg 2. november. Her skal de stemme om, hvorvidt Sæby skal fortsætte som selvstændig kommune eller lægges sammen med Dronninglund eller Frederikshavn og Skagen kommuner. Meget tyder på et klart resultat til fordel for en sammenlægning mod nord. I hvert fald, hvis man skal tro på resultatet af den spørgeskemaundersøgelse, som den konservative vælgerforening i Sæby har lavet og netop offentliggjort resultatet af. Vi skal understrege, at undersøgelsen ikke er en professionel meningsmåling og derfor kun kan betragtes som en strømpil. 585 borgere fra hele kommunen har udfyldt spørgeskemaet. Deres svar tyder på, at tanken om, at Sæby kan fortsætte som selvstændig kommune, er død. Hele 94 procent svarer således, at de ønsker en kommunesammenlægning. I undersøgelsen kunne borgerne sætte kryds ud for de nabokommuner, som de ønsker blive "gift" med. Her svarede hele 76 procent, at de ønsker, at Sæby bliver del af en kommunen, hvor også Frederikshavn er med. 59 procent ser også gerne, at Skagen er med i en ny storkommune. Først på tredjepladsen kommer Dronninglund. som "kun" 48 procent ønsker at som partner. Kun ganske få synes, at Hals og Brønderslev hører hjemme i en ny storkommune. - Undersøgelsen er ikke professionel. Men vi synes, der tegner sig et meget klart billede af borgernes ønsker. Nemlig at Sæby skal søge en sammenlægning mod nord eller en storkommune, hvor der er plads til alle, sigerHolger Almholt fra den konservative vælgerforening. Undersøgelsen viser, at der internt i Sæby Kommune er forskellige holdningerne. I og omkring Sæby er det store ønske at finde sammen med Frederikshavn, mens der i den sydlige og vestlige del af kommunen er flere, der kigger mod syd. Opbakningen til en "nord-løsning" findes dog i hele Sæby Kommune. - Den afgørelse, som skal træffes i byrådet inden nytår, er den mest betydningsfulde, der kan tænkes. Det drejer sig om kommunens fremtid. Vi håber, at vores undersøgelse kan bruges som indspark i debatten og glæder os i øvrigt over, at der skal holdes en vejledende folkeafstemning, siger Bjarne Hansen fra vælgerforeningen. Spørgeskemaerne var trykt i lokale ugeaviser, og borgerne smed deres besvarelser i postkasser, som de konservative havde stillet op i Sæby, Østervrå, Dybvad, Præstbro og Voerså. En del besvarelser blev sendt som email eller fax. De mange spørgeskemaer er siden blevet analyseret på Frederikshavn Handelsskole.