Lokalpolitik

Borgerne høres om fremtidens levebrød

Foreninger kan arrangere møder om kommunens udviklingsplan.

Er det fiskeriet vi skal satse på eller turismen? Eller begge dele eller noget helt tredje? Arkivfoto: Bent Bach

Er det fiskeriet vi skal satse på eller turismen? Eller begge dele eller noget helt tredje? Arkivfoto: Bent Bach

Kommunen sender to tykke bind om kommunens udviklingsplan i høring i otte uger. Det sker efter planen på byrådsmødet i morgen. Borgmester Arne Boelt (S) opfordrer kommunens foreninger til i løbet af høringsfasen at indkalde til debatmøder om planen. Udviklingsplanen forsøger blandt andet at svare på, hvad kommunen skal leve af fremover og hvordan kommunens byudvikling skal være. Den foreslår blandt andet at satse på børn og unge og på udvikling af de eksisterende erhvervs styrker samt skabe attraktive bymiljøer. Desuden forsøger den at svare på hvordan vi skaber en miljømæssigt bæredygtig kommune. Høringen giver borgerne mulighed for at give deres besyv med, så planen eventuelt kan ændres, inden den bliver endeligt vedtaget. Ved tidligere lejligheder har grupper af kommunens politikere og embedsmænd været på rundtur i kommunen for at debattere med borgerne om lignende planer, men den metode opgives. Der kom alt for få borgere til møderne. - Det giver langt større effekt, hvis kommunens foreninger indkalder til møder. Så lover vi til gengæld at stille med relevante politikere og embedsmænd, så emnerne kan belyses bedst muligt og borgerne kan få svar på stedet, lover borgmester Arne Boelt (S).