Lokalpolitik

Borgerne i Løkken-Vrå får nyt nej til folkeafstemning

For anden gang har kommunalbestyrelsen i Løkken-Vrå Kommune sagt nej til, at borgerne ved en folkeafstemning kan få lov at give til kende, hvor de ønsker at høre til i forbindelse med kommunalreformen.

Nu vil en gruppe borgere samle underskrifter for at få en vejledende folkeafstemning. På et udsat byrådsmøde, som af hensyn til de omkring 500 tilhørere var henlagt til Vrå Hallen, besluttede otte af de 16 tilstedeværende lokale politikere mandag, at der fortsat ikke er grund til at holde en folkeafstemning. Syv stemte for, én undlod at stemme og én havde meldt forfald.