Naturvidenskab

Borgerne i Østvendsyssel må kigge lant efter hjælp

LÆGEBIL:Borgerne i Østvendsyssel må kigge langt efter lægebilen, hvis der sker alvorlige ulykker i aftentimerne eller i weekenden, idet amtets sundhedsudvalg har sagt nej til at betale for bemanding af lægebilen i aftentimerne på hverdage og i weekenderne. En ordning, der ville koste amtet 2,25 millioner om året. Som det fungerer nu, er det Flådestation Frederikshavn, der afholder udgifterne for bemanding af lægebilen på hverdage fra klokken 7.30 til 15.00. Men amtet er altså ikke indstillet på at give penge til lægebilskørsel i Østvendsyssel i aftentimerne og weekenden. Det er en nødvendighed, at få lægebilen på vejen oftere grundet manglen på akut, kirurgisk beredskab og skadestue på Sygehuset i Frederikshavn, som amtets sundhedsudvalg har fjernet. Det mærkes tydeligt at Hjørring har fået den største del af kagen, hvilket har gjort tilbuddene i Østvendsyssel væsentligt ringere, derfor er det nødvendigt med en udvidelse af lægebilens kørselstid, Sammenholdt med de nu manglende akutte funktioner på Frederikshavn Sygehus, er det derfor oplagt at lade lægebilen have en længere kørselstid, også fordi lægerne i modsætning til ambulancereddere kan give al slags medicin, udføre behandlinger, visitere patienten direkte til det rette sygehus etc. Lægebilen er en sikkerhed for borgere i Frederikshavn området, men også i storkommunes yderområder, derfor er ønsket om at udvide kørselstiden for lægebilen, til også at omfatte aften og weekend et helt naturligt krav, hvilket amtets politikere ikke kan tillade sig at overhøre, konsekvensen kan jo i værste fald være tab af menneskeliv. Flådestationens lægebil havde i 2004 183 kørsler, og man vurderer, at behovet for en udvidelse af kørselstiden er relevant fordi en del ulykker, primært trafikulykker, sker i de sene eftermiddagstimer og tidlige aftentimer. Lægebilens responstid i Frederikshavn Kommune var i 2004 5,8 minutter, mens den var 7,2 minutter for ambulancen.