EMNER

Borgerne indkaldes til møde

Skæve Borgerforening indkalder til borgermøde mandag aften. Foreningen har mulighed for at søge EU-midler til konkrete projekter og ønsker at høre borgernes ønsker til forbedringer af landsbyen og dens opland. Foreningen opfordrer alle til at møde op og komme med deres idéer - store som små.