Lokalpolitik

Borgerne kan følge protester

Gør det let at komme med indsigelser

AALBORG:Begrebet offentlighedsfase får nyt indhold i forbindelse med perioden, hvor planerne om en ny forbindelse over Limfjorden er ude til høring blandt borgerne. Nettet giver nemlig mulighed for, at alle løbende kan følge med i, hvordan det går med indsigelser i høringsperioden,der løber frem til 10. juni. Fra amtets hjemmeside om den 3. Limfjordsforbindelse er det muligt på en elektronisk blanket at komme med sin indsigelse. På blanketten bliver borgeren også bedt om at lave et resumé af sin indsigelse. Resuméerne skal gøre det lettere for interesserede at få et overblik over debatten. Den fulde elektroniske åbenhed omkring indsigelserne er gjort mulig i forbindelse med et projekt i forbindelse med Det Digitale Nordjylland. Det vil stadig være muligt som hidtil at komme med skriftlige indsigelser. - Men vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af muligheden for at komme med elektroniske indsigelser. Indlæggene vil automatisk blive lagt ud, så alle straks kan læse dem. Alle bidragydere står så også straks til ansvar, siger projektleder Svend Tøfting, Nordjyllands Amt. Han er ikke betænkelig ved, at den ny måde at komme med indsigelser på, kan føre til et meget stort antal bidrag. Målet er netop at få mange bidrag, og Svend Tøfting peger på, at resuméerne skal hjælpe til, at man hurtigt kan få et overblik over kommentarerne. Foreløbig har amtet fået en enkelt skriftlig indsigelse. Efter offentlighedsfasen for den såkaldte VVM-redegørelse bliver der en stram tidsplan for bearbejdning af indsigelserne. Allerede inden sommerferien har amtet, kommunen og Vejdirektoratet det første fællesmøde om projektet. I september skal amtsråd og Aalborg Byråd tage endelig stilling. Torsdag 24. april står amtet for et borgermøde om en ny Limfjordsforbindelse. Det er på Hotel Hvide Hus klokken 17-21. Foruden debat bliver der her også gruppearbejde. Deltagerne skal tilmelde sig senest dagen før.