Arkiver

Borgerne kan igen granske historien

Tin­ge­ne er igen kom­met frem i ly­set. I tre et halvt år har ar­ki­vet væ­ret pak­ket ned.ar­kiv­fo­to: Hans Ravn

Tin­ge­ne er igen kom­met frem i ly­set. I tre et halvt år har ar­ki­vet væ­ret pak­ket ned.ar­kiv­fo­to: Hans Ravn

THISE:En lang række papirflag stukket i jorden, ledte de omkring 75 Manna -Thise borgere ind til Thise Lokalhistoriske Arkivs nye lokale. Arkivet indviede lørdag eftermiddag det nye lokale, som har til huse i Multihallen i Thise. Lokalet har egen indgang i den østlige side af hallen. Formanden for bestyrelsen Henrik Olesen takkede derefter alle, der har hjulpet til med at indrette lokalet og få pakket alle arkivalierne ud. Arkivalierne har været pakket i papkasser de seneste tre et halvt år. - Der har i disse år været mange forespørgsler og mange har også indleverede ting til bestyrelsen, så der er ingen tvivl om at arkivet har været savnet, sagde Henrik Olesen. - Det kunne vi også se i forrige weekend, da alle foreningerne i Manna-Thise arrangerede familiedag i Multihuset. - Dér havde vi her på arkivet besøg af ikke færre end 100 mennesker. Thise Lokalhistoriske Arkiv startede i 1986 i det tidligere bibliotek ved Thise Skole. I 1994 flyttede det til lokaler i kælderen på Plejehjemmet Solbakken og var her til for tre et halvt år siden år siden, da plejehjemmet lukkede. En stor scrapbog om arkivets mange aktiviteter gennem årene blev flittigt bladet igennem af de mange fremmødte. Lokalet er indrettet med mange spændende ting. Blandt andet er der en hel reol med gamle skolebøger og en skoletaske fra 1911. På en væg hænger gamle orgelpiber fra Thise Kirke og på en anden væg, er der billeder af sognets forhenværende 16 sognerådsformænd. Over kaffen og kagen til indvielsen gik snakken flittigt mellem de fremmødte om gamle dage. Mange historier, minder og anekdoter blev bragt på banen inspireret af arkivets mange arkivalier. Arkivet har fremover åbent et par timer om aftenen den første mandag i måneden. inge