EMNER

Borgerne kan være helt trygge

- Alle borgere får den pleje, de har krav på, uanset hvor lang tid, det tager

Sundhedschef Benthe Hansen garanterer alle borgere den plejeydelse de har ret til. Uanset hvor lang tid, det tager.

Sundhedschef Benthe Hansen garanterer alle borgere den plejeydelse de har ret til. Uanset hvor lang tid, det tager.

REBILD:Hjemmesygeplejens berettigelse er at sikre kvaliteten i plejen. Sygeplejerskernes faglige vurderinger ude hos borgerne er et helt centralt element i at sikre alle borgere den rigtige pleje. Det mener Benthe Hansen, der er sundhedschef i Rebild Kommune. - Enhver, der kan læse og skrive, kan dosere medicin. Sygeplejerskernes kompetence er at holde øje med, hvordan medicinen virker, siger Benthe Hansen. Det er ikke lovpligtigt at visitere til hjemmesygeplejen. Men Rebild Kommune har alligevel valgt at gøre det, ligesom en lang række andre kommuner landet over. Beslutningen bunder i følge sundhedschefen i to ting. Økonomi og synlighed. Når hjemmesygeplejen selv tilrettelægger arbejdet, er det i følge Benthe Hansen meget vanskeligt for kommunen at følge med i, hvad den enkelte sygeplejerske laver. Derfor er det også vanskelligt at dokumentere, om opgaver og de ressourser, politikerne afsætter til formålet, passer sammen. Sundhedschefen understreger, at borgerne ikke skal frygte at blive ladt i stikken i minuttyranniets navn. - Vi visiterer ydelser og ikke tid. Det er meget vigtigt. De tider, der står på en arbejdsseddel, er gennemsnitlige, vedledende tider, der gør det muligt at foretage et minimum af planlægning af en arbejdsdag, siger Benthe Hansen. - Hvis der er noget galt med borgeren ud over det, der står på sedlen, skal sygeplejersken naturligvis gøre noget ved det. Uanset hvor lang tid, det tager. Så må andre træde til og klare de opgaver, den pågældende sygeplejerske ikke kan nå, siger sundhedschefen. Overtrumfer At nogle sygeplejersker føler, at myndighedsafdelingen overtrumfer deres faglige skøn ved at tildele færre minutter end det, sygeplejersken selv vurderer, erkender Benthe Hansen. - For en sygeplejerske, der har sin autorisation og er vant til selv at disponere, kan det være svært at vænne sig til, at det nu er en myndighed, der gør det. Det kræver tilvænning og dialog. - Men myndighedens opgave er også at sikre en retfærdig pleje for alle og, at ydelserne lever op til Rebild Kommunes kvalitetskrav. Hverken mere eller mindre.