Borgerne klar til Costa del Fjellerad

Stor spørgelyst på borgermøde og opbakning til møde om lavenergihuse

Jakob Drue Laursen og Allan Andersen ved marken, hvor der skal bygges miljørigtige huse. De fortsætter nu med at samle anpartskapital til projektet. Foto: Henrik Bo

Jakob Drue Laursen og Allan Andersen ved marken, hvor der skal bygges miljørigtige huse. De fortsætter nu med at samle anpartskapital til projektet. Foto: Henrik Bo

Fjellerad bakker op om et nyt, eksperimenterende byggeri i den sydlige ende af byen. Det står klart efter et borgermøde onsdag, hvor 70-80 fremmødte blev orienteret om planerne, som går ud på at opføre 16-20 ejerboliger på et stykke jord ved Hålsvej. Stedet er valgt, fordi det vender stik syd med udsigt over Lindenborg Ådal. Dermed kan solenergien udnyttes maksimalt til de ekstra isolerede huse, som skal være uafhængige af varmekilder udefra. En borgergruppe har arbejdet på planen igennem længere tid, og spørgelysten var stor, da projektet blev fremlagt. På mødet blev der tegnet anparter for 55.000 kroner i det selskab, som skal oprettes og stå for den videre udvikling af projektet. - Der blev solgt flere andele, end vi havde regnet med, og de mange konkrete spørgsmål vidner om en stor opbakning i byen, siger Jakob Drue Laursen fra borgergruppen. Passivhusene skal efter planen ikke tilsluttes det lokale Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk, og det affødte på mødet spørgsmål om solidaritet i forhold til resten af forbrugerne. - Til det er der at sige, at byggeriet er et eksperiment med fokus på energibesparelser, og det er på det grundlag, at kommunen har givet sin støttet, siger Jakob Drue Laursen. Den stykke jord på 32.000 kvadratmeter, hvor der skal bygges, er udlagt til landszone, og hvis der skal bygges boliger, skal overføres til byzone. Samtidig skal der formelt gives en kommunal dispensation fra tilslutningspligten til varmeværket. Beboergruppen går nu i gang med at stemme dørklokker for at få flere til at tegne anparter. Der skal 125.000 kr. i kassen for at danne et anpartsselskab, men gruppen vil gerne op på 150.000 kr. for at have lidt penge at arbejde med.