Socialforsorg

Borgerne må igen til lommerne

Ældre og forældre skal endnu engang til at grave dybere i pungen

DRONNINGLUND:Kommunens ældre og forældre kan godt forvente at skulle grave dybere i pungen for at det til at hænge sammen i 2003. Det står klart, efter at økonomiudvalget nu har præsenteret det budgetforslag, der skal førstebehandles af byrådet på tirsdag. Der er som ventet tale om lidt af en kludetæppe-indstilling, men allerede inden førstebehandlingen står det dog klart, at et flertal bestående af Venstre, Borgerlisten og Det Konservative Folkeparti er indstillet på at indføre en fuld brugerbetaling for pensionisterne i havepasningsordningen, at hæve priserne i den kommunale madserviceordning samt at hæve forældrebetalingen i de kommunale daginstitutioner fra de nuværende 32 til 33 procent. Derudover er der bred politisk enighed om at hæve brugerbetalingen i den kommunale musikskole med 10 procent. Dyrere mad På ældreområdet medfører flertalsindstillingen fra V, K og Borgerlisten, at maden til de ældre i madordningen sættes op med en krone - ud over den normale prisfremskrivning - og med hensyn til den i fremtiden fuldt brugerfinansierede havepasning påpeger borgmester og økonomiudvalgsformand Mikael Klitgaard (V), at der i flertalsindstillingen også er et kompenserende tiltag. Det går på det personlige tillæg til de svageste pensionister, og her er der i flertalsindstillingen opereret med en merudgift på 50.000 kr. - Og så er besparelsen ved at indføre fuld brugerbetaling på 298.000 kr. reelt kun på 248.000 kr., siger han. Penge til skolerne Mens V, K og Borgerlisten for andet år i træk er klar til at hæve forældrebetalingen i daginstutionerne - nu til loftet på 33 procent - så er samme flertal også indstillet på at skyde 300.000 kr. i folkeskolerne til indkøb af nye undervisningsmidler. Det vil Socialdemokratiet og SF imidlertid ikke være med til, og kludetæppe-indstillingen begynder for alvor at tegne sig, når man kigger videre på kultur- og fritidsområdet. Her vil S, SF og Borgerlisten således gerne bruge ekstra 50.000 kr. på folkeoplysningens såkaldte fem-procentspulje og ekstra 100.000 kr. på nye aktiviteter i ungdomsskolen, mens V, K og Borgerlisten til gengæld står alene med forslaget om at skyde tilsammen 60.000 kr. ind i den fremtidige drift af kommunens seks forsamlingshuse. Alene står omvendt S og SF med et ønske om at bruge 100.000 kr. mindre på kommunens udviklingsråd, og en vis grad af uenighed partierne imellem finder man også på området for den kommunale administration. Her mener V, K og Borgerlisten således, at der i forbindelse med overgangen til mål- og rammestyring kan spares tre stillinger væk i løbet i 2003, mens S og SF kun tror, at det er realistisk at tro på to. Det svarer til beløb på henholdsvis 750.000 og 500.000 kr., og Mikael Klitgaard understreger, at de nævnte besparelser kun vil ske ved naturlig afgang - uanset om det bliver to eller tre stillinger. Også enighed Er der i økonomiudvalgets budgetindstilling en række områder med uenighed, så er der også områder, hvor de folkevalgte beslutningstagere har kunnet tale sig frem til en enig indstilling - ud over den allerede nævnte prisstigning i musikskolen. Her er det mest markante nok, at man inden for voksenområdet vil have nedbragt udgifterne til overførselsindkomster med hele 2,5 mio. kr. - ligesom der samtidig er enighed om at bruge ekstra 500.000 kr. på aktivering af kontanthjælpsmodtagere. - Vi skal have sat nogle ting i gang for at få overførselsudgifterne ned, og i den forbindelse kan vi kun opfordre det private erhvervsliv til at hjælpe. Det er uheldigt, at vi har så mange på overførselsindkomster, og derfor bliver det for os en stor opgave at løse. Der skal en tæt opfølgning og hårdt arbejde til, erkender Mikael Klitgaard. Derudover er der i de politiske kredse enighed om at droppe tidligere års såkaldte buffer- og indsatspulje i 2003 - for i stedet at kanalisere dele af de små 370.000 kr. i en mere specifik retning inden for budgettet - ligesom dagplejen nedjusteres med syv pladser, så den svarer til de nuværende tal. Et spiseligt budget? Slutteligt er de folkevalgte enige om at bruge 225.000 kr. i løn til gadearbejderen i Sund By Butikken, Peter Erland Christensen, der dermed går fra at være lønnet af Sund By Butikken til at være direkte kommunalt ansat. - Det er en god medarbejder, der hjælper til at holde de unge på rette vej, forklarer Mikael Klitgaard, der i øvrigt betegner uenighederne i budgetindstillingen som værende i småtingsafdelingen, når man tænker på, at der er tale om et samlet budget på omkring 470 mio. kr. - Man kan altid diskutere, hvordan man prioriterer de enkelte ting, og nogle af ændringerne er måske ikke så rare. Men det er vigtigt at få tingene til at hænge sammen, og vi kan da her glæde os over, at der ikke er tale om så store beløb som i visse andre kommuner. Jeg håber, at vi får et budget, der er til at leve med, slutter borgmesteren.