Skagen

Borgerne Mærker ikke ÆNDRINGERNE

@$:] Projektet Din Åbne Kommune om en selvbetjeningsportal byggede på, at borgerne via kommunernes hjemmeside skulle kunne udfylde skemaer f.eks omkring sygedagpenge, optagelse i daginstitutioner og indtastning af forbrugsafgifter. ] I Frederikshavn havde man 18 funktioner og i Skørping 16. I Skagen fik man derimod aldrig gang i den elektroniske selvbetjening. ] Planen er nu, at funktionerne skal fortsætte på Frederikshavns hjemmeside, hvorimod det i Skørping på nuværende tidpunkt er uvists, hvilke af de hidtidige 16 funktioner, der videreføres.