Borgerne med på højskoleråd

Byrådet afventer flere undersøgelser inden beslutning om at sælge, bygge nyt eller en helt tredje løsning for højskolebygningerne.

Voksenundervisning 1. april 2011 20:12

Det kræver nærmere undersøgelser, hvis Støvring Højskole og området omkring den gamle, nedlagte institution skal anvendes til kulturelle formål og beboelse. Dermed kan fremtiden for området blive en del af diskussionen, når Støvring Borgerforening i maj på opfordring af byrådet holder dialogmøde om Støvrings udvikling. Formanden for kultur- og fritidsudvalget, Lene Aalestrup (K), fremhævede på byrådsmødet i Kig Ind, Nørager, de mange formål højskolen og Huset ved siden af kunne anvendes til. - Støvring vokser og vi bygger ny boliger, så må vi også sikre et centralt kulturmiljø, fremhævede hun blandt andet. Borgmester Anny Winther (V) bemærkede, at sagen om højskolens fremtid havde nøje sammenhæng med det næste punkt på dagsordenen om nyt rådhus, som byrådet imidlertid også valgte at udsætte. Højskolegrunden er på 11.003 kvadratmeter og bygningerne fylder 1.934 kvadratmeter, dertil kommer Huset på 180 kvadratmeter på 2.535 kvadratmeter grund samt den tidligere forstanderbolig på 163 kvadratmeter og en grund på 1.900 kvadratmeter. Ole Frederiksen (V) bemærkede, at han lige fra start havde været imod at købe højskolen. - Vi har stadig en vanskelig likviditet, forklarede han sit forslag om at sælge til den bedst mulige pris. - Jeg kan også gå ind for at få nogle penge i kassen, lød det fra Mogens Schou Andersen (DF). Han ville dog eventuelt godt bevare hovedbygningen. - Det er godt nok med den kultursnak, men det skal kunne betale sig, understregede han. Ungdomshus Thøger Kristensen (S) mindede om de kuldsejlede planer for et nyt kulturhus med bibliotek og ungdomsafdeling. - Der er stort behov for et ungdomshus, påpegede han og betonede, at det ikke kunne vente, da de unge jo bliver ældre. Morten Nielsen (V) var på Linje med Ole Frederiksen og mente, at kommunen skulle sælge og få nogle penge i kassen, mens Rikke Karlsson mindedes sin barndom og ungdom, hvor hun mange gange var på højskolen. - Det er trist højskolen er lukket, og jeg har svært ved at se boliger på området i stedet. Jeg ser hellere en form for kulturhus, hvor borgerne fortsat kan mødes. Hør borgerne Helle Astrup (S) henledte opmærksomheden på det planlagte borgermøde i Støvring i maj og mente højskoleområdets fremtid var et oplagt emne at tage op her. René Aubertin (UP) fandt, at der var boliger nok. - Glem det, opfordrede han, og støttede ideen om at tage spørgsmålet op på det kommende borgermøde. - Lad os høre borgerne. Bertil Mortensen (SF) fandt det vigtigt at bevare højskolens hovedbygning og Huset. - Der er jo ikke meget kulturmiljø tilbage i Støvring, konstaterede han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...