Lokalpolitik

Borgerne skal høres om Sæby Vandmølle

Følsom sag om et stemmeværk er ved at nå afslutningen

Mandag aften blev der holdt borgermøde på Hotel Viking. Sæby Vandmølle var aftenens emne. foto: eva seider

Mandag aften blev der holdt borgermøde på Hotel Viking. Sæby Vandmølle var aftenens emne. foto: eva seider

SÆBY:Mandag aften var der borgermøde på Hotel Viking i Sæby, hvor borgerne fik mulighed for at deltage i diskussionen om Sæby Vandmølle og om, hvordan stemmeværket kan ændres, så fiskene får fri adgang op i åen. Der var dog ikke enighed om blandt de fremmødte, og nu skal en arbejdsgruppe i gang med at barbere tre forslag ned til ét. Senere skal forsalget fra arbejdsgruppen - der består af lodsejere, møllerejer, Sæby- og omegns Lystfiskerforening, Danmarks Naturfredningsforening, Sæby Turistbureau, Sæby Borgerforening, Sæby Museum samt Sæby Kommune - sendes ind til amtet. Det endelige forslag kommer ud i offentlig høring i otte uger, og her har borgerne altså mulighed for at komme med indsigelser og på den måde sætte et fingeraftryk på det kommende stemmeværk. Men borgerne har også mulighed for at komme med bemærkninger, allerede inden de tre forslag skal behandles i arbejdsgruppen. Det skal ske inden mandag 9. oktober. Fakta er, at det nuværende stemmeværk ikke fungerer efter loven, der siger, at fiskene skal have fri adgang op til åen. På grund af stemmeværkets indretning bliver masser af fisk slået ihjel, når de forsøger at passere møllens fisketrappe. Egentlig burde det være en enkel sag at bygge et stemmeværk om, men sagen er langt fra enkel. Sæby Vandmølle har nemlig stor kulturhistorisk værdi, så der er hed diskussion om, hvordan fiskenes adgang sikres, og hvordan det oprindelige stemmeværk bevares bedst muligt. Tre forslag skal arbejdsgruppen som nævnt tage stilling til, og forslagene kan ses på Nordjyllands amts hjemmeside. - Jeg tror ikke på, at vi i arbejdsgruppen bliver enige. Men jeg håber, der bliver mulighed for, at vi kan sende en flertalsbeslutning af sted til amtet, siger Brian Pedersen (S), der er kommunalbestyrelsens repræsentant i arbejdsgruppen. Et af forslagene går ud på at montere et rør i stemmeværket, hvor fiskene kan komme igennem, men uanset hvilket forslag, der bliver tale om, vil projektet ændre på stemmeværkets udseende i en eller anden grad.