EMNER

Borgerne skal vise EU vejen frem

Universitetsfolk tager det akademiske præg af snakken om EU's fremtid

AALBORG:Debatten om EU's fremtid er på vej ind i en afgørende fase, og den er ikke blevet mindre nødvendig af krigen i Irak og den europæiske splittelse i sagen. Men hvis den almindelige EU-borger skal have en chance for indflydelse, skal debatten væk fra det akademiske niveau og ned, hvor vi alle kan være med. - Og man kan meget let bringe tingene ned på et naturligt niveau. Det må også være i politikernes interesse at formidle tingene på en måde, vi alle kan forstå, så vi ikke får en meget teknisk debat som f.eks. ØMU-debatten, siger Jean Monet professor og ekspert i europæisk politik Søren Dosenrode fra Aalborg Universitet. Samme med tre kolleger fra AAU og to fra Århus Universitet er han initiativtager til "Dansk Forum for EUropadebat", som har til formål at bringe debatten ud af de lukkede, elitære cirkler og ud til alle. - Det ville være forfærdeligt, hvis folk om ti-tyve år sidder og siger, at det her har vi ingen indflydelse haft på, siger Søren Dosenrode. Blandt EU skeptikere og modstandere har der i årevis været en følelse af afmagt overfor Unionens udvikling og dagligdag. Alligevel er danskerne siden 1973 gradvist blevet mere EU positive, og med aftalerne om østudvidelsen under Danmarks formandsskab har landet som sådan sat et betydeligt aftryk på fremtiden. Men det er også vigtigt at få folk med i diskussionen. Første forsøg på at få det til at lykkes bliver lavet i eftermiddag, når "Forum for EUropadebat"holder offentlig høring på Aalborg Universitet med deltagelse af europaparlamentarikerne, Peter Skaarup (DF), Ole Krarup (Folkebevægelsen mod EU) og Henrik Dam Kristensen (S). - Vi er meget spændte på, om de kan trække folk til. Men bare der kommer tre, er vi i gang, siger Søren Dosenrode, der håber på et fuldt auditorium til mødet. Bud på fremtiden Oplægget til de tre er at give deres bud på Europas fremtid og Danmarks plads i den: Skal EU være en stat ?, Er EU en konkurrent til NATO ? og skal Gud med i EU's forfatning, lyder tre af spørgsmålene. - Og så håber vi da, at folk i salen vil stille de "gemene" spørgsmål, siger Søren Dosenrode. Både Peter Skaarup og Henrik Dam Kristensen er en del af Europa Konventet, som blev nedsat efter Nice traktaten for at skrive udkast til en traktat om en forfatning for den Europæiske Union. Konventet mødtes første gang 28. februar sidste år og har den tidligere franske præsident, Valéry Giscard d'Estaing som formand. Konventets arbejde er delt op i tre faser: en "lyttefase", hvor man skulle høre, hvad befolkningerne ønsker, en analysefase og endelig en forslagsfase. Den sidste er i fuld gang, og det er planen, at konventet skal gøre sit arbejde færdigt i løbet af efteråret med et udkast til forfatning. - Men det er stadig ikke for sent at præge det. Sidste gang det mødtes, var der over 1000 forslag at tage stilling til, og selvom der er afleveret nogle forslag fra konventet er der stadig store huller på de områder, hvor der er stor uenighed, siger Søren Dosenrode. Krisen omkring medlemslandenes indstilling til krigen i Irak har efter hans mening lettet konventets arbejde, men det har også gjort fremtidsdebatten mere aktuel end nogensinde. - Krisen viser, at der er behov for en styrket union. det er jo tunge del af Europa, som er imod krigen, men tiden er kommet, hvor EU må balancere. Hvis man er træt af, at USA bestemmer og vil være et reelt alternativ, så må der laves en stat, siger Søren Dosenrode. De foreløbige oplæg fra konventet peger da også i retning af en en føderal stat. Men hvad siger danskerne til det? Der er både forbehold, følelser og dilemmaer på spil, så der er nok at diskutere. Høringen i Aalborg i dag er den første af tre planlagte. Senere på året vil der blive holdt én i Århus, og så regner Søren Dosenrode med, at der lægges en sidste i København senere på året. - Bare for at vise, at vi også godt vil diskutere med dem, smiler han.